Pęcławice

Wieś rozciągnięta wzdłuż południowej krawędzi pradoliny warszawskoberlińskiej. Murowany dwór z połowy XIX , przebudowany. W parku podworskim o powierzchni 2,6 ha trzy dęby szypułkowe, pomniki przyrody o obwodzie 370 cm, 475 cm i 495 cm i wysokości ok. 24 m. Obecnie własność prywatna.W Pęcławicach zasługuje na uwagę aleja starodrzewu, biegnąca wzdłuż łąk i zabudowań gospodarskich, po północnej stronie wsi.

W granicach sołectwa wsi znajduje się kościół Matki Boskiej Łaskawej w Ciechosławicach. Pochodzący z XVIII w., drewniany kościółek p.w. Matki Boskiej Łaskawej stoi na łagodnym wzniesieniu, na stoku pradoliny warszawskoberlińskiej, pośród starych drzew w miejscu, gdzie już w 1521 r. pobudowany został poprzedni, także drewniany.

Fundatorami obu kościołów byli właściciele tutejszych majątków, a powodem wybudowania w tym miejscu świątyni były częste wylewy Bzury i jej dopływów, które uniemożliwiały miejscowej ludności dojazd do kościoła w Piątku. Franciszek Paprocki w książce „Piątek”, wyd. 1937r. pisze : „Legenda miejscowa w związku z okropnymi powodziami w dawnych czasach głosi, że główny obraz NMP Łaskawej miała przynieść woda. Źródła z tamtych czasów tak o początkach kaplicy mówią: dla wylewu wód i różnej złej drogi w niektórych czasach, ludziom nie mogącym do kościoła w Piątku przychodzić, przez dziedziców wybudowana kaplica, którą proboszcz czyli pleban z Piątku, równie jak i wieś, zwykł opatrywać kapelanem albo wikariuszem przez siebie umówionym, któremu w miejsce solarii udzielać zwykł dziesiecinę snopową z pół dworskich z tejże wsi kapelanowi przez czas zostającemu pewne role jednego łanu na utrzymanie się darował, który łan roli kapelan według możności zwykł zbierać lub dzierżawić.”

Obecny drewniany kościół pochodzi z XVIII w. Niewielki, zrębowej konstrukcji, oszalowany, posiada jedną nawę z węższym, wielobocznie zamkniętym prezbiterium, przy którym od strony północnej znajduję się zakrystia, a przy nawie, od zachodukruchta. Otwór tęczowy jest półkolisty z nisko osadzoną belką z krucyfiksem rokokowym. Niewielki, drewniany chór muzyczny, wsparty na czterech słupach, wyposażony jest w tzw. „regał bez pedału” z XVII/XVIII w. niestety zdekompletowany. Kościół pokryty jest dwuspadowym, gontowym dachem, na którym znajduje się sygnaturka. W ołtarzu obraz przedstawiający Matkę Boską Łaskawą z Dzieciątkiem, przyozdobiony srebrną, częściowo złoconą sukienka z II połowy XVIII w., i z tego samego czasu obraz św. Urszuli. Oprócz tego w kościele znajdują się barokowy krucyfiks procesyjny i rokokowy konfesjonał. Kościółek należy tradycyjnie do parafii p.w. Świętej Trójcy w Piątku, której księża odprawiają tu nabożeństwa w niedzielę i święta.

Coroczny, od dawna organizowany odpust, odbywa się w sobotę i niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego. W tutejszym kościółku odprawiane gminno-parafialne dożynki.

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness