Parafia

PARAFIA POD WEZWANIEM ŚW. TRÓJCY W PIĄTKU, DEKANAT PIĄTEK, DIECEZJA ŁOWICKA

99-120 Piątek - ul. Jana Pawła II 5
tel./fax 24 722 11 69

 • kancelaria - wew. 21
 • proboszcz - wew. 33
 • wikariusz - wew. 34
 • kuchnia - wew. 23

Kancelaria parafialna:

 • od poniedziałku do soboty: 8.00 - 10.00
 • do chorego o każdej porze

Administracja cmentarza:

 • we wtorki i czwartki: 8.00 - 10.00

Msze święte

 • w niedziele o godz.: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00 (w Ciechosławicach o 12.00)
 • w dni powszednie: 7.00, 7.30, 17.00

Dane o parafii:

 • Kronika parafii: od 1958 r.
 • Księgi metrykalne:
 • chrzty: od 1804 r.
 • małżeństwa: od 1804 r.
 • zgony: od 1804 r.

Data odpustu:

 • Kościół parafialny w Piątku: Trójcy Przenajświętszej;
 • Kościół cmentarny w Piątku: Przemienienia Pańskiego - 6 sierpnia;
 • Pęcławice-Ciechosławice: Matki Bożej Łaskawej - sobota i Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego (dwa dni)

Rekolekcje adwentowe:
od III Niedzieli Adwentu (3 dni)

Rekolekcje wielkopostne i doroczna adoracja:
od V Niedzieli Wielkiego Postu (4 dni)

Osoby:

 • Proboszcz: Ks. kan. dr Stanisław Poniatowski (1955-1981-2005)
 • Wikariusz: Ks. mgr Bogdan Skóra (2007-2011)
 • Wikariusz: Ks. mgr Łukasz Warzyński (2011-2012)
 • Wikariusz: Ks. mgr Krzysztof Tempczyk (2012-2015)
 • Wikariusz: Ks. mgr lic. Zbigniew Kielan (2015-2016)
 • Wikariusz: Ks. Wojciech Jadownicki (od 2016)

Miejscowości należące do parafii:

Wsie: Balków Nowy, Balków Stary, Bielice, Błonie, Boguszyce, Broników, Górki Łubnickie, Górki Pęcławskie, Goślub I, Goślub II, Goślub-Osada, Janków, Janowice, Konarzew, Krzyszkowice, Łęka Nowa, Łęka Stara, Łubnica, Michałówka, Młynów, Orądki, Pęcławice, Piekary Stare, Piekary Nowe, Pokrzywnica, Rogaszyn, Sułkowice I, Sułkowice II, Włostowice.

Ulice w Piątku: Belwederska, Bitwy nad Bzurą, Jana Pawła II, Konarskiego, Kościelna, Kutnowska, Literacka, Łęczycka, Łowicka, Nadrzeczna, Nowy Świat, Pokrzywna, Polna, Rynek, Senatorska, Stodolniana, Strażacka, Sułkowska, Szpitalna, Szkolna, Zgierska.

KOŚCIOŁY PARAFII PIĄTEK

Kościół p. w. św. Trójcy, par. erygowana w XIII w.
Pierwotny drewniany kościół przetrwał do 1460 roku a obecny został wzniesiony w latach 1455 –1460 z fundacji arcybiskupów gnieźnieńskich. Jest budowlą jednonawową, orientowaną. Przebudowa przeprowadzona w roku 1780 spowodowała zatarcie cech gotyckich architektury kościoła. Przy nawie od strony północnej dobudowano kaplicę dedykowaną Matce Bożej. W prezbiterium znajduje się późnobarokowy ołtarz główny - przeniesiony z kościoła OO. Dominikanów w Łowiczu - dedykowany Trójcy Świętej.

Kościół p. w. Przemienienia Pańskiego, dawniej św. Wawrzyńca
(na cmentarzu grzebalnym) wzniesiony w 1753 r.
Jest to kościół drewniany, konstrukcji zrębowej oszalowany, zbudowany na planie prostokąta. Posiada trzy ołtarze rokokowe: główny z obrazami Ukrzyżowania i Przemienienia, i boczne: jeden z obrazami św. Wawrzyńca i św. Katarzyny Aleksandryjskiej a drugi z obrazami św. Barbary i św. Urszuli.

Kościół p.w. Matki Bożej Łaskawej w Ciechosławicach (Pęcławicach)
Pierwotny wzmiankowany w 1521 roku, obecny pochodzi z XVIII wieku. Jest to budowla orientowana, drewniana, konstrukcji zrębowej, oszalowana. Jednonawowy kościół z węższym wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Posiada rokokowy ołtarz z bramkami a w nim obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem.
Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ofiarności parafian Kościół został odrestaurowany w 2008 roku.

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie