Pokrzywnica

Pokrzywnicapodworski park krajobrazowy położony ok. 1 km na południowy zachód od Piątku. Pochodzi z XIX w. posiada pomniki przyrodylipę drobnolistną o obwodzie 320 cm i wysokości 18 m.

O wsi Sułkowice wiadomo, że tutaj w 1247 r. książę łęczycki Konrad Mazowiecki zorganizował zjazd dostojników księstwa. W Sułkowicach zachował się klasycystyczny murowany dworek z połowy XIX w. otoczony parkiem dworskim. , o powierzchni 2.08 ha, z I połowy XIX w., przekształconym w latach 1910-1920. W parku rosną dęby szypułkowepomniki przyrody : topola holenderska, grab pospolity, robinia biała, kasztanowiec zwykły, jesion wyniosły, modrzew europejski, klon, jawor i sosna czarna. Najstarsze drzewa osiągają wiek 120-130 lat. Z krzewów najliczniej reprezentowane : karagana syberyjska, lilak zwyczajny i leszczyna pospolita W parku zachowała się figurka św. Antoniego z 1917 r., wystawiona w parku na cześć narodzin syna dziedzica Niedziałkowskiego, właściciela majątku Sułkowice. W 1996 r. mocno zaniedbany dworek zakupił wraz z parkiem Piotr Janik-Janczarski, lider znanego zespołu „No To Co” i w latach następnych dworek wyremontował i uporządkował park. Dalszą renowację dworku prowadzi mgr inż. arch. Piotr Biliński.

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie