Rada Gminy

Rada Gminy Piątek VII kadencji

Rada Gminy Piątek VII Kadencji

Przewodnicząca Rady Gminy Piątek
Urszula Kacperska
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Waldemar Borczyński
 
Członkowie Rady Gminy Piątek VII kadencji:
Budner Paweł, Frankiewicz Michał, Gabryelczak Małgorzata, Gawryszczak Beata, Gorący Daniel, Jóźwiak Dariusz, Krysiak Waldemar, Kucharczyk Tomasz, Matusiak Anna, Michalak Paweł, Pasterski Dominik, Zalewski Piotr, Żurek Mirosław

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness