Sekretarz Gminy Piątek

Sekretarzem Gminy Piątek jest Pani Renata Lepalczyk

Urodzona w 1954 roku, mężatka, wykształcenie wyższe
- mgr administracji.

Pracownik Urzędu Gminy Piątek od roku 1975.
Od 1990 - Sekretarz Gminy Piątek.

Telefony:
(24) 722 10 77
(24) 722 19 19 w. 13
(24) 722 19 09 w. 13 

Kontakt za pośrednictwem formularza.
Proszę wprowadzić treść wiadomości.

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness