Skarbnik Gminy

Skarbnik GminyGłówny księgowy budżetu gminy - Pani Teresa Błocisz.

Numery telefonów:
 24 722 17 83 (bezpośredni)
 24 722 10 19 (sekretariat) -> w.22
 24 722 19 09 (sekretariat) -> w.22

E-mail: skarbnik@ugpiatek.pl

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness