Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic – Piątku – Adres: 99-120 Piątek, ul. Pokrzywna 1, Prezes: Krzysztof Wójcik

Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie – Prezes: Teresa Sokół

Stowarzyszenie Janowice – Goślub – Prezes: Marianna Sieradzka

Fundacja „Zielony Piątek” – Prezes: Teresa Maciejak

Stowarzyszenie „Razem dla Balkowa” – Prezes: Beata Gawryszczak

Stowarzyszenie Kobiet Geometrycznego Środka Polski w Piątku – Prezes: Zofia Kominiak