łowiectwo

Polowania na dziki i lisy na obszarze Gminy Piątek

Niniejszym na podstawie § 28 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczególnych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 23 marca 2015 r. wydane na podstawie delegacji art. 43 ust. 3 Ustawy z dnia 13 października, 1995 r. Prawo Łowieckie Zarząd Koła Łowieckiego Bażant w Łęczycy informuje o planowanych polowaniach zbiorowych na dziki i lisy w dniach: 14, 15, 21, 22, 28 i 29 stycznia 2017 roku w obwodzie łowieckim numer 41 znajdującym się na terenie miejscowości wchodzących w skład Gminy Piątek.

Subskrybuj RSS - łowiectwo

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness