Działaj lokalnie

Wyniki X edycji konkursu "Działaj lokalnie"

Ośrodek Działaj lokalnie - Stowarzyszenie LGD POLCENTRUM w Strykowie informuje, że od 15 do 25 maja br. Członkowie Komisji Grantowej oceniali złożone w programie Działaj Lokalnie X Konkurs 2017 wnioski. Na swym posiedzeniu w dniu 25 maja Komisja dokonała ostatecznej oceny 21 wniosków, bo tyle było złożonych. Dofinansowanie decyzją Komisji otrzyma 12 szczęśliwców. Na tyle wystarczyło środków finansowych, których jak poprzednio było 55 tys. zł. Siedem wniosków, które uzyskały rekomendacje zostały skierowane do poprawki w celu obniżenia kwoty dotacji. Jeden z wnioskodawców się wycofał, więc w to miejsce rekomendację zgodnie z zapisem w protokole Komisji Grantowej uzyskał pierwszy z listy wniosków odrzuconych.

Z terenu Gminy Piątek do konkursu złożono 6 wniosków. Wśród najwyżej ocenionych, które otrzymają dofinansowanie znalazły się:
1. Tęczowy zakątek - budowa placu zabaw - OSP Janków - 6 000 zł
2. Biegiem przez Gminę Piątek - TMPiO - 3 997 zł
3. Coś dla kobiet - Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie - 4 000 zł

Szkolenie i podpisanie umów odbędzie się 2-go czerwca o godz. 12-tej w Barze „KUBUŚ” w Strykowie przy ul. Warszawskiej 90. Wszystkie szczegóły dotyczące tego spotkania otrzymają Państwo w mailach.

Subskrybuj RSS - Działaj lokalnie

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness