informacja

Nowy wóz strażacki dla OSP Janków

W pierwszej połowie lutego Gmina Piątek zakupiła średni, specjalny samochód pożarniczy marki IVECO 100E18 dla jednostki OSP Janków. Zakup w zdecydowany sposób usprawni podejmowanie przez strażaków ochotników akcji gaśniczych w północnej części Gminy Piątek.

Druhowie z Jankowa od ośmiu lat prowadzili staranie o pozyskanie nowego samochodu dla swojej jednostki. Nowy samochód posiada sześcioosobową kabinę, zbiornik na wodę o pojemności 1800 litrów oraz kompletne wyposażenie do uruchomienia akcji gaśniczej – węże, pompa itp. Pojazd wyposażony jest także w zestaw narzędzi do usuwania powalonych drzew. IVECO, rocznik 1997 o przebiegu zaledwie 29 000 km pochodzi z Francji i jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Zakupiony został w firmie specjalizującej się handlem pojazdami specjalistycznymi za kwotę 90 tys. złotych. Uroczyste przekazanie samochodu druhom z Jankowa miało miejsce w środę 21 lutego, podczas XXXVII sesji Rady Gminy Piątek.

Tags: 

Uwaga hodowcy trzody chlewnej!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, iż w Dzienniku Urzędowym RP w dn. 13 lutego 201 Sr. pod pozycją 360 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 09 lutego 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawię środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Nakazy i zakazy ujęto w tym rozporządzeniu dotyczą obszarów poza obszarem ochronnym, objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia, a więc m.in. terenów powiatów kutnowskiego i łęczyckiego. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie zaznacza, iż wszyscy posiadacze trzody chlewnej muszą obligatoryjnie dostosować się do wymogów cyt. na. wstępie rozporządzenia, bez względu na ilości świń utrzymywanych w gospodarstwie,
W załączeniu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie przekazuje treść rozporządzenia.
foto: pixabay.com

Skorzystaj z bezpłatnych programów zdrowotnych na rzecz Twojej aktywności na rynku pracy

Poznaj listę placówek medycznych, w których wykonasz bezpłatne badania profilaktyczne i rehabilitacyjne, aby utrzymać lub przedłużyć swoją aktywność zawodową.
Szczegóły w załączonych plikach oraz na stronie https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/2368-skorzystaj-z-bezplatnych-badan

Strony

Subskrybuj RSS - informacja

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie