informacja

Bezpłatne badania słuchu w NZOZ Alamed w Piątku

KPF Protetyka słuchu zaprasza w roku 2015 na bezpłatne badania słuchu, które będą prowadzone w każdą trzecią środę miesiąca, w godz. 14:00 - 16:00, w NZOZ Alamed w Piątku - ul. Stodolniana 6/2. Szczegółowe informacje i zapisy - tel. 502 849 246.

Tags: 

Trzynasta edycja konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych.

Szkolenia i dostawa komputerów w ramach Projektu "Podłączeni - Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu"

W Gminie Piątek trwa realizacja Projektu "Podłączeni - Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu” Dzięki projektowi 300 osób z gminy Piątek otrzyma komputer wraz z dostępem do internetu.

Tags: 

Strony

Subskrybuj RSS - informacja

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie