informacja

Biuletyn ze wspomnieniami

Panie ze Stowarzyszenia Kobiet w Konarzewie kolejny miesiąc pracują nad projektem pod tytułem "Konarzew we wspomnieniach", realizowanymprogramie "Działaj lokalnie", organizowanym przez Polsko–Amerykańską Fundację Wolnośći  przy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM.

Tags: 

Nowy oręż druhów z Piątku do walki z czadem

Jednostka OSP Piątek wzbogaciła się w ostatnim czasie o nowoczesny detektor gazowy służący do pomiaru stężenia m.in. tlenku węgla - czadu. Zakup sprzętu sfinansowany został z środków Gminy PiątekZW  ZOSP  RP  w  Łodzi.

Tags: 

Sukces gimnazjalistki z Piątku

W Bedlnie odbyły się VIII Międzygimnazjalne Spotkania z Twórczością Juliana Tuwima pod patronatem Wójta Gminy Bedlno oraz Starostwa Powiatowego w Kutnie. Konkurs rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych: klasy I, II i III. Wzięli w nim udział uczniowie z gimnazjum w Kutnie, Bedlnie, Krzyżanowie, Szczycie, Krośniewicach, Byszewie oraz Piątku.

Tags: 

Strony

Subskrybuj RSS - informacja

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness