informacja

Podziękowanie

Składam serdeczne podziękowania wszystkim Mieszkańcom Gminy Piątek, którzy oddali na mnie swój głos w Wyborach Samorządowych w dniu 16 listopada 2014 r. Dziękuję za poparcie i zaufanie. Będę pracowała jak najlepiej dla dobra i rozwoju naszej gminy i powiatu.
Renata Lepalczyk
Radna Powiatu Łęczyckiego

Podziękowanie

Dziękuję wszystkim Mieszkańcom Gminy Piątek za udział w pierwszej i drugiej turze wyborów samorządowych, szczególnie tym, którzy udzielili mi swojego poparcia. To właśnie Państwo zadecydowali, że przez kolejne 4 lata zajmę się naszymi wspólnymi sprawami.

Tags: 

Warsztaty artystyczne w GOK-u

Fundacja Zielony Piątek i Gminny Ośrodek Kultury w Piatku zapraszają na cykl warsztatów artystycznych. Od grudnia w godz. 16:30 - 18:00 planowane zajęcia o tematyce Bożonarodzeniowej wg. następującego harmonogramu:
Poniedziałekpapieroplastyka zajęcia prowadzi Pani Ilona Struszczak    
Wtorekwiklina zajęcia prowadzi Pani Teresa Maciejak

Strony

Subskrybuj RSS - informacja

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie