informacja

w Piątku - praca dla specjalisty służby BHP

Poszukujemy pracownika służby BHP, 1/3 etatu
Do podstawowych zadań pracownika należało będzie:
• przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
• bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
• opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
• udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
• współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
• prowadzenie szkoleń w dziedzinie bhp,
• doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
• sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
• udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
• zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
• prace w ramach zespołu ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy,
• współpraca z organami kontroli, laboratorium badań warunków środowiska pracy, lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę medyczną.

Wymagania:
Uprawnienia służby BHP; wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe o kierunku BHP.
Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu BHP i PPOŻ; mile widziana znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska.
Min. roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku, w firmie produkcyjnej.
Znajomość systemów zarządzania.
Bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność;
Obsługa pakietu MS Office.
Dobre umiejętności interpersonalne.

Tags: 

Wyniki X edycji konkursu "Działaj lokalnie"

Ośrodek Działaj lokalnie - Stowarzyszenie LGD POLCENTRUM w Strykowie informuje, że od 15 do 25 maja br. Członkowie Komisji Grantowej oceniali złożone w programie Działaj Lokalnie X Konkurs 2017 wnioski. Na swym posiedzeniu w dniu 25 maja Komisja dokonała ostatecznej oceny 21 wniosków, bo tyle było złożonych. Dofinansowanie decyzją Komisji otrzyma 12 szczęśliwców. Na tyle wystarczyło środków finansowych, których jak poprzednio było 55 tys. zł. Siedem wniosków, które uzyskały rekomendacje zostały skierowane do poprawki w celu obniżenia kwoty dotacji. Jeden z wnioskodawców się wycofał, więc w to miejsce rekomendację zgodnie z zapisem w protokole Komisji Grantowej uzyskał pierwszy z listy wniosków odrzuconych.

Z terenu Gminy Piątek do konkursu złożono 6 wniosków. Wśród najwyżej ocenionych, które otrzymają dofinansowanie znalazły się:
1. Tęczowy zakątek - budowa placu zabaw - OSP Janków - 6 000 zł
2. Biegiem przez Gminę Piątek - TMPiO - 3 997 zł
3. Coś dla kobiet - Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie - 4 000 zł

Szkolenie i podpisanie umów odbędzie się 2-go czerwca o godz. 12-tej w Barze „KUBUŚ” w Strykowie przy ul. Warszawskiej 90. Wszystkie szczegóły dotyczące tego spotkania otrzymają Państwo w mailach.

Podziękowania i medal WOŚP dla sztabu w Piątku

Kochani,
Graliście na medal, nie tylko w tym roku, ale od wielu, wielu lat jesteście z nami, za co dziękujemy z całego serce! Super będzie, jeśli tym medalem podzielicie się Z całą swoją załogą, aby ludzie czuli, że także ich - nawet najmniejszy wysiłek - przyczynił się do tego ogromnego sukcesu. Nie zapomnijcie o nikim, jeśli jeszcze potrzebujecie formularzy z podziękowaniami - koniecznie dajcie znać.
A my już teraz zapraszamy na Najpiękniejszy Festiwal Świata Przystanek Woodstock - na którym jeszcze raz będziemy wszystkim dziękowali za 25. Finał WOŚP.
Przepraszamy, że nie byliście z nami na uroczystości na Zamku Królewskim, ale jak zapewne widzieliście, ilość miejsc była ograniczona a lista sponsorów, firm i osób z nami współpracujących bardzo długa.
Serdeczności!
Jurek Owsiak

Tags: 

Strony

Subskrybuj RSS - informacja

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness