informacja

Ostrzeżenie KRUS

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Piątek

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łęczycy pragnie przestrzec przed osobami, które nachodzą gospodarstwa w Naszym powiecie i podając się za pracowników Kasy usiłują wyłudzać od rolników pieniądze pod pozorem ściągania zaległych należności z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
Przypominam, że pracownicy Kasy odbywający wizytacje w gospodarstwach, mają za zadanie wyłącznie informować dłużników o obowiązku terminowego regulowania należności z tytułu składek na ubezpieczenie oraz o wystąpieniu zaległości w ich regulowaniu, nigdy jednak nie pobierają pieniędzy należnych z tego tytułu.
W przypadku powzięcia przez Państwa jakichkolwiek informacji o próbach wyłudzania danych osobowych pod pozorem załatwiania spraw ubezpieczeniowych, czy domagania się od rolników spłaty rzekomego zadłużenia w KRUS, prosimy niezwłocznie powiadamiać Policję oraz Placówkę Terenową KRUS w Łęczycy.

Dziękuje Państwu za dotychczasową współpracę.
Z wyrazami szacunku :
Kierownik Placówki Terenowej
mgr Monika Twardowska

Wyniki X edycji konkursu "Działaj lokalnie"

Ośrodek Działaj lokalnie - Stowarzyszenie LGD POLCENTRUM w Strykowie informuje, że od 15 do 25 maja br. Członkowie Komisji Grantowej oceniali złożone w programie Działaj Lokalnie X Konkurs 2017 wnioski. Na swym posiedzeniu w dniu 25 maja Komisja dokonała ostatecznej oceny 21 wniosków, bo tyle było złożonych. Dofinansowanie decyzją Komisji otrzyma 12 szczęśliwców. Na tyle wystarczyło środków finansowych, których jak poprzednio było 55 tys. zł. Siedem wniosków, które uzyskały rekomendacje zostały skierowane do poprawki w celu obniżenia kwoty dotacji. Jeden z wnioskodawców się wycofał, więc w to miejsce rekomendację zgodnie z zapisem w protokole Komisji Grantowej uzyskał pierwszy z listy wniosków odrzuconych.

Z terenu Gminy Piątek do konkursu złożono 6 wniosków. Wśród najwyżej ocenionych, które otrzymają dofinansowanie znalazły się:
1. Tęczowy zakątek - budowa placu zabaw - OSP Janków - 6 000 zł
2. Biegiem przez Gminę Piątek - TMPiO - 3 997 zł
3. Coś dla kobiet - Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie - 4 000 zł

Szkolenie i podpisanie umów odbędzie się 2-go czerwca o godz. 12-tej w Barze „KUBUŚ” w Strykowie przy ul. Warszawskiej 90. Wszystkie szczegóły dotyczące tego spotkania otrzymają Państwo w mailach.

Podziękowania i medal WOŚP dla sztabu w Piątku

Kochani,
Graliście na medal, nie tylko w tym roku, ale od wielu, wielu lat jesteście z nami, za co dziękujemy z całego serce! Super będzie, jeśli tym medalem podzielicie się Z całą swoją załogą, aby ludzie czuli, że także ich - nawet najmniejszy wysiłek - przyczynił się do tego ogromnego sukcesu. Nie zapomnijcie o nikim, jeśli jeszcze potrzebujecie formularzy z podziękowaniami - koniecznie dajcie znać.
A my już teraz zapraszamy na Najpiękniejszy Festiwal Świata Przystanek Woodstock - na którym jeszcze raz będziemy wszystkim dziękowali za 25. Finał WOŚP.
Przepraszamy, że nie byliście z nami na uroczystości na Zamku Królewskim, ale jak zapewne widzieliście, ilość miejsc była ograniczona a lista sponsorów, firm i osób z nami współpracujących bardzo długa.
Serdeczności!
Jurek Owsiak

Tags: 

Strony

Subskrybuj RSS - informacja

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie