informacja

Rozpoczął się nabór wniosków na Granty sołeckie

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje, że w budżecie Województwa Łódzkiego na rok 2017 zabezpieczone zostały środki finansowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Rodzaj zadania objętego pomocą finansową
W ramach naboru wniosków możliwa jest realizacja przez sołectwa projektów dotyczących m.in.: zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie sołectwa (nasadzenia drzew, zakup ławek, altan ogrodowych, utwardzenia terenu, przygotowanie przestrzeni umożliwiającej integrowanie się społeczności lokalnej, itp.), organizacji wystaw, imprez i konkursów promujących region i produkty regionalne. Możliwe jest także dofinansowanie działań związanych z unowocześnianiem bazy kultury, bazy sportowo – rekreacyjnej i turystycznej (budowa placów zabaw, remonty boisk sportowych, zakup sprzętu do świetlic wiejskich, budowa siłowni zewnętrznych itp.). Ponadto w ramach grantów sołeckich możliwe jest wsparcie projektów dotyczących rozszerzenia oferty kulturalnej poprzez organizację wydarzeń kulturalnych (imprezy sportowe, imprezy kulturalne, pikniki historyczne itp.), organizację warsztatów tematycznych (warsztaty rękodzieła ludowego, warsztaty taneczne, muzyczne itp.), promocję twórczości folklorystycznej, czy organizację konkursów na temat wiedzy o regionie.

Konarzew i Janków na podium pelbiscytu Dziennika Łódzkiego

Dobiegł końca plebiscyt, który miał na celu docenienie pracy, pasji, umiejętności i zaangażowania w rozwój wsi pań zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich.
Wśród laureatów plebiscytu znalazły się dwa Koła z terenu Gminy Piątek - na II miejscu: Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie (które uzyskało 3585 głosów) i na III miejscu Koło Gospodyń Wiejskich w Jankowie (z 1983 głosami). Zwyciężyło KGW z Daszyny.
Serdecznie gratulujemy!
Biorące udział w plebiscycie Panie z Konarzewa i Jankowa dziękują gorąco za oddane głosy.

Koła gospodyń wiejskich to organizacje, które bronią praw, reprezentują interesy i działają na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin. Pomagają mieszkankom wsi w rozwijaniu i prezentowaniu ich umiejętności twórczych, artystycznych oraz zawodowych. Integrują środowisko mieszkanek wsi, wspierają kobiety i ich rodziny.

Tags: 

Przewidywane nabory w LGD POLCENTRUM

Przewidywane nabory w ramach PROW 2014-2020 w LGD „POLCENTRUM”:
- Rozwój lokalnej przedsiębiorczości: podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej - styczeń 2017 r.
- Rozwój infrastruktury lokalnej: Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej - styczeń 2017 r.
- Zadania grantowe: budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej; promocja obszaru LGD - styczeń 2017 r.
Więcej informacji: www.polcentrum.pl, tel. 42 719 90 64

Tags: 

Strony

Subskrybuj RSS - informacja

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie