informcja

Zapraszamy do lektury nowego numeru gminnego informatora

W bieżącym numerze: Z obrad XXIV sesji Rady Gminy Piątek, XV konkurs “Bezpieczne gospodarstwo rolne”, 25. finał WOŚP w Piątku, Informacja dla hodowców drobiu, Granty sołeckie, Nowy rozkład jazdy autobusów szkolnych, Badania słuchu, Bezpłatne porady prawne, Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, W Gminie Piątek mniej azbestu, Spotkanie z Sołtysami, Dyżury specjalistów, Apel do hodowców trzody chlewnej, Sport.

Tags: 

Subskrybuj RSS - informcja

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie