Internet

O bezpieczeństwie w ruchu drogowym i Internecie

W środę 5 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku odbyła się kolejna niecodzienna lekcja nt. bezpieczeństwa. Mł. asp. pani Agata Bierzyńska z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii KPP w Łęczycy spotkała się z uczniami z klas I – VI, z którymi rozmawiała o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz o bezpieczeństwie w sieci.
W pierwszej części spotkania poruszyła zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drodze. Dzieci orientowały się w przepisach ruchu drogowego, wiedziały jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych. Następnie pani policjantka odniosła się do bezpieczeństwa w sieci. Tą część spotkania poświęcono rozmowie na temat bezpieczeństwa w kontaktach z obcymi poznanymi w sieci oraz o treściach jakich w internecie lepiej nie umieszczać. Nauczyciel zajęć komputerowych przygotował także prezentacje na ten temat. Uczniowie bacznie i w skupieniu słuchali prelegenta i oglądali prezentowany materiał.
W drugiej części uczestniczyli tylko uczniowie z klas IV – VI. Pani Bierzyńska zwróciła uwagę uczniów na temat odpowiedzialności karnej wśród osób nieletnich. Policjantka omówiła m.in. takie zagadnienia jak: czyn karany, wykroczenie, demoralizacja, nieletni, małoletni, zasady odpowiedzialności karnej za popełnione czyny karalne i wykroczenia w zależności od wieku sprawcy. Wyjaśniła także jakie zachowania świadczą o przejawach demoralizacji i jakich sytuacji należy unikać aby nie popaść w konflikt z prawem.
Policja podczas spotkania podzieliła się wskazówkami i przekazała informacje, które mają zapewnić bezpieczeństwo najmłodszym mieszkańcom powiatu łęczyckiego.
tekst i foto: SP w Piątku

Subskrybuj RSS - Internet

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie