jubileusz

Zdrowia i pogody ducha dla dostojnej Jubilatki

W dniu 4 września 2015 r. Pani Władysława Frątczak  z Mchowic  obchodziła 100 urodziny. Z tej okazji w sobotę 5 września w domu rodzinnym pani Władysławy odbyła się rodzinna uroczystość , która na cześć dostojnej  Jubilatki skupiła pięć pokoleń.  
Podczas uroczystości pani Władysława nie kryła wzruszenia i radości z odwiedzin, otrzymanych życzeń i powinszowań. Gratulacje i życzenia dalszych, długich lat w zdrowiu dostojnej Jubilatce złożyli również przedstawiciele władz samorządowych Gminy Piątek - Wójt Krzysztof Lisiecki wraz z Przewodniczącą Rady i pracownikami Urzędu Gminy Piątek.  Życzenia, kwiaty i dodatek finansowy pani Władysława otrzymała również od KRUSu.
Po złożeniu życzeń i wręczeniu kwiatów wszyscy uczestnicy uroczystości tradycyjną lampką szampana wznieśli toast 200 lat.  

Subskrybuj RSS - jubileusz

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness