konkurs

Rozpoczął się nabór wniosków na Granty sołeckie

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje, że w budżecie Województwa Łódzkiego na rok 2017 zabezpieczone zostały środki finansowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Rodzaj zadania objętego pomocą finansową
W ramach naboru wniosków możliwa jest realizacja przez sołectwa projektów dotyczących m.in.: zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie sołectwa (nasadzenia drzew, zakup ławek, altan ogrodowych, utwardzenia terenu, przygotowanie przestrzeni umożliwiającej integrowanie się społeczności lokalnej, itp.), organizacji wystaw, imprez i konkursów promujących region i produkty regionalne. Możliwe jest także dofinansowanie działań związanych z unowocześnianiem bazy kultury, bazy sportowo – rekreacyjnej i turystycznej (budowa placów zabaw, remonty boisk sportowych, zakup sprzętu do świetlic wiejskich, budowa siłowni zewnętrznych itp.). Ponadto w ramach grantów sołeckich możliwe jest wsparcie projektów dotyczących rozszerzenia oferty kulturalnej poprzez organizację wydarzeń kulturalnych (imprezy sportowe, imprezy kulturalne, pikniki historyczne itp.), organizację warsztatów tematycznych (warsztaty rękodzieła ludowego, warsztaty taneczne, muzyczne itp.), promocję twórczości folklorystycznej, czy organizację konkursów na temat wiedzy o regionie.

Najfajniejsza Szkoła Powiatu Łęczyckiego

Zapraszamy do udziału w w drugiej edycji konkursu organizowanego przez Spółkę Polska Press sp. z o.o. na „Najfajniejszą Szkołę Podstawową w Powiecie Łęczyckim 2017” oraz „Najfajniejszą Szkołę Gimnazjalną w Powiecie Łęczyckim 2017”.
W imieniu społeczności Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, Szkoły Podstawowej w Czernikowie, Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku oraz ZSMR w Piatku zapraszamy do udziału w plebiscycie i prosimy o udział w głosowaniu.
Aby zagłosować:
- na Szkołę Podstawową w Piątku należy wysłać SMS o treści: SLC.18 na numer 71321 (koszt 1,23 zł z VAT) - głosowanie codziennie - bez limitu do 28 kwietnia.
- na Szkołę Podstawową w Czernikowie należy wysłać SMS o treści: SLC.17 na numer 71321 (koszt 1,23 zł z VAT) - głosowanie codziennie - bez limitu do 28 kwietnia.
- na Gimnazjum w Piątku należy wysłać SMS o treści: GLC.6 na numer 71321 (koszt 1,23 zł z VAT) - głosowanie codziennie - bez limitu do 28 kwietnia.
- na ZSMR w Piątku należy wysłać SMS o treści: LLC.7 na numer 71321 (koszt 1,23 zł z VAT) - głosowanie codziennie - bez limitu do 28 kwietnia.

Na szkoły można również głosować poprzez Facebooka. Głosowanie poprzez Facebook - każdy głos mnożony jest razy 5 - dziennie możesz oddać 1 głos na każdą kandydaturę.

Najfajniejsze przedszkole w Powiecie Łęczyckim jest w Piątku!

Z radością informujemy, że w drugiej edycji konkursu zorganizowanego przez Spółkę Polska Press sp. z o.o. na „Najfajniejsze Przedszkole w Powiecie Łęczyckim 2017” zdecydowane zwycięstwo, odniosło Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku!!!
W trwającym od 10 do 31 marca plebiscycie Przedszkole z Piątku uzyskało 2 825 głosów, wyprzedzając o 1150 głosów Przedszkole w Górze Św. Małgorzaty (II miejsce) i 1740 głosów Przedszkole nr 2 w Łęczycy (III miejsce).
Gratulujemy. W imieniu przedszkolaków, dyrekcji i nauczycielek składamy podziękowania za oddane głosy.

Strony

Subskrybuj RSS - konkurs

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness