konkurs

Rozpoczął się nabór wniosków na Granty sołeckie

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje, że w budżecie Województwa Łódzkiego na rok 2017 zabezpieczone zostały środki finansowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Rodzaj zadania objętego pomocą finansową
W ramach naboru wniosków możliwa jest realizacja przez sołectwa projektów dotyczących m.in.: zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie sołectwa (nasadzenia drzew, zakup ławek, altan ogrodowych, utwardzenia terenu, przygotowanie przestrzeni umożliwiającej integrowanie się społeczności lokalnej, itp.), organizacji wystaw, imprez i konkursów promujących region i produkty regionalne. Możliwe jest także dofinansowanie działań związanych z unowocześnianiem bazy kultury, bazy sportowo – rekreacyjnej i turystycznej (budowa placów zabaw, remonty boisk sportowych, zakup sprzętu do świetlic wiejskich, budowa siłowni zewnętrznych itp.). Ponadto w ramach grantów sołeckich możliwe jest wsparcie projektów dotyczących rozszerzenia oferty kulturalnej poprzez organizację wydarzeń kulturalnych (imprezy sportowe, imprezy kulturalne, pikniki historyczne itp.), organizację warsztatów tematycznych (warsztaty rękodzieła ludowego, warsztaty taneczne, muzyczne itp.), promocję twórczości folklorystycznej, czy organizację konkursów na temat wiedzy o regionie.

Zagłosuj na przedszkole w Piątku

Spółka Polska Press sp. z o.o. prowadzi drugą edycję plebiscytu „Najfajniejsze Przedszkole w Powiecie 2017”. Wśród nominowanych jest Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku. Zachęcamy Państwa do udziału w głosowaniu, które trwa od 10 marca do 31 marca, do godz. 21.59.
Głosować można na dwa sposoby:
- Za pomocą SMS Premium - 1 SMS (koszt 1.23 zł z VAT) to 5 głosów oddanych na wybranego kandydata.
- Za pomocą aplikacji Facebook - 1 klik to 5 głosów na wybranego kandydata. Dziennie można oddać jeden klik na wybranego kandydata.

Więcej na temat konkursu - http://leczyca.naszemiasto.pl/plebiscyt/karta/gminne-przedszkole-w-piatk...

Konkurs "Młodzież z łódzkiego promuje nowe technologie"

Celem konkursu jest popularyzowanie idei społeczeństwa informacyjnego i nowych technologii wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie ich zainteresowań informatycznych, podnoszenie umiejętności selekcji informacji i wykorzystywania Internetu z poszanowaniem praw autorskich, przy wykorzystaniu narzędzi ICT (technologii informacyjno – komunikacyjnych. Zwycięzcy będą mieli możliwość uczestnictwa w letnich warsztatach KODO Łódzkie 2017, na które składać się będą głównie zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne młodzieży (podstawy programowania, grafiki komputerowej, tworzenia stron internetowych, gier i aplikacji mobilnych).
Organizator konkursu: Województwo Łódzkie, Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Organizator letnich warsztatów KODO Łódzkie 2017: firma zewnętrzna wyłoniona przez Województwo Łódzkie w wyniku zapytania ofertowego.
Fundusz: środki zabezpieczone w budżecie Województwa Łódzkiego.
Grupy docelowe: uczniowie w wieku 9-15 lat
Tematyka: informatyka, społeczeństwo informacyjne, technologie informacyjno – komunikacyjne, nowe technologie.
Forma: prezentacja multimedialna.
Nagrody: udział w letnich warsztatach KODO Łódzkie 2017 jako nagroda w konkursie za 6 najlepszych prac wybranych przez komisję konkursową z UMWŁ, dyplomy uczestnictwa dla uczniów, opublikowanie pracy na stronie www.lodzkie.pl, www.si.lodzkie.pl oraz na profilu Województwa Łódzkiego na Facebooku.
Warsztaty będą trwały 5 dni roboczych, od poniedziałku do piątku.
Więcej informacji - http://www.si.lodzkie.pl/projekty-si/kodo-%C5%82%C3%B3dzkie-2017.html
Zapraszamy do udziału!

Strony

Subskrybuj RSS - konkurs

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness