plener

Muzyczne pokłosie 9. Pleneru Rzeźbiarskiego Środka Polski

Od środy 10 do niedzieli 14 maja w Piątku, na terenie ogrodu starej plebani przy ul. Pokrzywnej odbył się 9. Plener rzeźbiarski Środka Polski. W tegorocznym plenerze wzięli udział rzeźbiarze: Andrzej Dębowski, Bogusław Migel, Wojciech Grzędowski, Zbigniew Szczepański i Jan Szymański.
Po trzech dniach pracy piłami, dłutami i szlifierkami z topolowych i lipowych konarów drewna rzeźbiarze wyczarowali trzech muzykantów i niedźwiedzia. Skrzypek, kontrabasista i grajek z bębenkiem uzupełnią skład "kapeli" przy miniamfiteatrze w Konarzewie, zaś okazały niedźwiedź strzegł będzie myśliwskiej kapliczki w Konarzewie. Pracę rzeźbiarzy bacznie podglądali mieszkańcy oraz uczniowie miejscowych szkół. Na plenerze gościli również uczestnicy 38. Zlotu do Środka Polski.
Tradycyjnie w ostatni dzień pleneru, w niedzielę odbył się kiermasz rzeźby. Na zakończenie pleneru słowa podziękowania za twórczą pracę i wykonane rzeźby skierowali do rzeźbiarzy: Ks. Dziekan Stanisław Poniatowski oraz Wójt Gminy Piątek - Krzysztof Lisiecki.

Tags: 

W Piątku rozpoczął się 9. Plener rzeźbiarski Środka Polski

W środę 10 maja w Piątku, na terenie ogrodu starej plebani przy ul. Pokrzywnej rozpoczął się 9. Plener rzeźbiarski Środka Polski. W tegorocznym plenerze biorą udział rzeźbiarze: Andrzej Dębowski, Bogusław Migel, Wojciech Grzędowski (nieobecny na rozpoczęciu), Zbigniew Szczepański i Jan Szymański.
Przybyłych rzeźbiarzy powitali: Krzysztof Lisiecki - Wójt Gminy Piątek oraz Ks. Dziekan Stanisław Poniatowski. Za pomocą pił i dłut z przywiezionych na teren pleneru kłód drewna topolowego i lipowego rzeźbiarze wyczarują postacie muzykantów, którzy uzupełnią skład "kapeli" w Konarzewie oraz zwierzęta, które staną przy kapliczce Św. Huberta w Konarzewie.
Prace rzeźbiarzy można podglądać na terenie starej plebani w Piątku, ul. Pokrzywna 7, codziennie w godz. 9:00-13:00 i 14:00-18:00. Tradycyjnie na zakończenie pleneru, w niedzielę odbędzie się kiermasz rzeźb.

Tags: 

Subskrybuj RSS - plener

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie