policja

Policjanci z Rewiru Dzielnicowych w Piątku spotkali się z rodzicami uczniów szkoły podstawowej

W czwartek 18 maja br. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku odbyło się spotkanie rodziców z dzielnicowymi służącymi w Rewirze Dzielnicowych w Piątku. W spotkaniu wzięło udział blisko 150 rodziców.
St.asp. Sebastian Kieliszek, sierż. sztab. Kamil Cierpikowski i mł. asp. Przemysław Woźniak rozmawiali o wielu aspektach bezpieczeństwa. Wymienili przede wszystkim zagrożenia z jakimi mogą zetknąć się dzieci i młodzież w czasie korzystania z Internetu.
Policjanci omówili takie zagadnienia jak bezpieczeństwo w czasie prac polowych i nad wodą, zabezpieczenie mienia przed kradzieżą. Przestrzegali przed domokrążcami i oszustami. Spotkanie okazało się doskonałą okazją do przybliżenia słuchaczom programu „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa" oraz aplikacji „Moja Komenda", która pozwala w łatwy i szybki sposób skontaktować się z dzielnicowym.
W ramach programu „Kręci mnie bezpieczeństwo" mundurowi omówili zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym obowiązujące rowerzystów. Wymienili elementy wyposażenia roweru.
tekst i foto: KPP w Łęczycy

Nagroda dla asp. szt. Łukasza Bednarskiego z Rewiru Dzielnicowych w Piątku

W środę 7 grudnia w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyła się konferencja dotycząca realizacji programów „Dzielnicowy bliżej Nas” oraz „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa" w województwie łódzkim. W spotkaniu udział wzięli m.in. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Pan Krzysztof Janecki, reprezentanci posłanki na Sejm RP Pani Alicji Kaczorowskiej, Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi starszy brygadier Jarosław Wlazłowski oraz archidiecezjalny duszpasterz policji w Łodzi ksiądz Jacek Syjuda.

Spotkanie było doskonała okazją do nagrodzenia przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego wyróżniających się 23 dzielnicowych z komend miejskich i powiatowych Łódzkiego Garnizonu Policji.
Obok wyróżnionych dzielnicowych nagrodę z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi odebrał asp. sztab. Łukasz Bednarski z Rewiru Dzielnicowych w Piątku Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy. Gratulujemy!

Tematykę oczekiwań społecznych w kontekście pracy dzielnicowego oraz praktyczny wymiar funkcjonowania map zagrożeń omówił Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Dariusz Walichnowski.
Komendant przekazał wnioski wypływające z debat społecznych i 22 Konferencji „Dzielnicowy Bliżej Nas – oddajemy głos społeczeństwu”, które przeprowadzono we wrześniu i październiku 2016 roku we wszystkich powiatach województwa łódzkiego. Pokazują one jak ogromne znaczenie ma prawidłowo pełniona służba dzielnicowego, który powinien być zaangażowanym w lokalne problemy łącznikiem pomiędzy policją a mieszkańcami.
Do grudnia 2016 roku na terenie województw łódzkiego policjanci potwierdzili 4451 zgłoszeń naniesionych przez Internautów na mapę zagrożeń bezpieczeństwa. Najwięcej dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach publicznych, przekraczania dozwolonej prędkości i nieprawidłowego parkowania.
Komendant podkreślił także rolę funkcjonowania wdrożonego w województwie łódzkim FORUM IDEI KU BEZPIECZEŃSTWU I DIALOGOWI SPOŁECZNEMU. Ma ono na celu budowanie koalicji społeczeństwa, Policji i innych służb i instytucji na rzecz bezpieczeństwa.
tekst i foto: leczyca.policja.gov.pl

Subskrybuj RSS - policja

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie