profilaktyka

Interaktywne spektakle profilaktyczne Teatru Króla Profilaktyka dla uczniów Szkoły Podstawowej

Spektakle profilaktyczne to przedstawienia, których zadaniem jest zapobieganie stosowania używek wśród najmłodszych. Teatr ostrzega dzieci i młodzież przed zgubnymi skutkami palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz skutkami cyberprzemocy. Za pośrednictwem spektakli uzmysławia się młodym widzom, jak ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia, poszanowanie innych ludzi oraz unikanie produktów szkodliwych dla zdrowia.
W środę 14 grudnia do Szkoły Podstawowej w Piątku zawitali aktorzy Teatru Króla Profilaktyka z Łodzi ze spektaklami profilaktycznymi. Najpierw grę aktorską podziwiali uczniowie z klas I – III pod okiem swoich nauczycieli. Interaktywny spektakl pt. „Czy dobre uczynki chowamy do skrzynki” to opowieść rozpoczynająca się w lesie, gdzie zmęczony i zagubiony Baltazar szuka pomocy. Wyrzuciła go z domu Macocha. Chłopiec wędruje już bardzo długo zbierając grzyby i leśne jagody. W pewnej chwili zauważa starego człowieka wyglądającego jak wielki grzyb. Baltazar prosi o pomoc. Starzec nie tylko naucza chłopca jak posługiwać się sercem i pomagać innym, ale również daje mu różdżkę spełniającą trzy życzenia. Konsekwencje użycia różdżki w niewłaściwy sposób pozwoliły uświadomić młodym odbiorcom, że dobry wybór opłaca się, a pomoc drugiej osobie to nasz obowiązek. W trakcie iskrzącej się scenicznym dowcipem i niesamowitymi zwrotem akcji opowieści widzowie poznali postać Macochy – zachłannej, złej i szkodzącej wszystkim. Pycha doprowadza ją do zguby, natomiast Baltazar zaczyna postępować w sposób godny i przykładny, co pozwala mu uratować Zycie Ojca. Przygoda zakończyła się w sposób fascynujący. Interaktywny spektakl włączył wszystkie dzieci w grę sceniczną. To dzieci podpowiadały najlepsze rozwiązania. Przedstawienie to przede wszystkim świetne, pełne muzyki, ruchu i barwnych kostiumów przedsięwzięcie.

Subskrybuj RSS - profilaktyka

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie