projekt

Za Grant sołecki w Goślubiu powstaje siłownia zewnętrzna

W Goślubiu rozpoczęła się realizacja projektu: "Integracja dla zdrowia", który otrzymał dofinansowanie w wysokości 5 000 zł, z Województwa Łódzkiego, w ramach tzw. Grantów sołeckich. Efektem realizacji projektu będzie siłownia, która powstanie na terenie sąsiadującym z placem zabaw w Goślubiu.

Głównym celem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Goślub w taki sposób, aby stworzyło ono miejsce i warunki do integracji lokalnej społeczności poprzez aktywny wypoczynek. Projekt zapewni także możliwości podjęcia przez mieszkańców działań - ćwiczeń, wpływających na poprawę kondycji zdrowotnej.
Powstanie siłowni pozwoli na racjonalne i zgodne z oczekiwaniami mieszkańców sołectwa zagospodarowanie niewykorzystanego dotychczas terenu przy placu zabaw. Powstałe miejsce będzie sprzyjało integracji społecznej - procesowi zapoczątkowanemu już na etapie realizacji projektu, w który aktywnie włączyli się mieszkańcy sołectwa.
Przykłady z tego typu miejsc wskazują, że siłownie zewnętrzne szybko stają się ulubionym miejscem spędzania wolnego czasu dla młodzieży i dorosłych. W czasie, gdy pociechy bawią się na placu zabaw, opiekunowie nie tracąc z oczu dzieci, będą mogli zadbać o kondycję zdrowotną. Przy zaangażowaniu mieszkańców sołectwa siłownia wraz z funkcjonującym już placem zabaw i boiskiem może stać się miejscem organizacji lokalnych imprez rekreacyjno-wypoczynkowych i sportowych, które także przyczynią się do integracji mieszkańców.

Na początek pierwszego etapu realizacji projektu odbyło się spotkanie z trenerem fitness, panem Grzegorzem Mostowiakiem, który gościnnie przebywał w sołectwie i zgodził się wspomóc mieszkańców w pracach nad wyborem urządzeń do siłowni. Następnie z pomocą pracownika Urzędu Gminy p. Jacka Michalskiego, dokonano rozeznania cenowego i wybrano firmę, w której złożono zamówienie na zakup urządzeń do siłowni. W ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane trzy urządzenia: jeździec, biegacz z narciarzem oraz twister z wahadłem.

Poniedziałkowe "coś dla kobiet" w Konarzewie

Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie realizuje projekt "Coś dla kobiet" dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie LGD „POLCENTRUM”.
W ramach projektu, w każdy poniedziałek o godzinie 19, Panie spotykają się na zajęciach fitness, które prowadzi Magdalena Marciniak. Ćwiczenia na świeżym powietrzu, w otoczeniu brzóz cieszą się ogromnym zainteresowaniem kobiet w różnym wieku.
Zajęcia są darmowe i dla wszystkich chętnych pań.
foto: SK w Konarzewie

Biegiem przez Gminę Piątek

Ideą przewodnią projektu jest promocja prostej i ciekawej formy aktywności fizycznej jaką jest bieganie. Poprzez współpracę z zainteresowanymi udziałem w projekcie osobami, wspólne treningi, udział w spotkaniach z dietetykiem czy trenerem personalnym chcemy zachęcić młodzież i osoby dorosłe do aktywnego spędzania wolnego czasu. Działając długofalowo liczymy na "zarażenie" części społeczeństwa tą formą aktywności fizycznej. By podkreślić wyjątkowość udziału we wrześniowym "biegu na pożegnanie lata" postaramy się o jego profesjonalną oprawę: od pomiaru elektronicznego, numery startowe, medale i puchary, napoje oraz posiłek regeneracyjny. Maksymalna liczba uczestników projektu zostanie ograniczona do 200 osób w różnym wieku i stopniu zaawansowania biegowego. Przez cały okres trwania projektu na fanpage Tempio ukazywać się będą informacje poglądowe (m.in. regulaminy, opis tras treningowych, linki do stron poświęconych bieganiu, wskazówki dla "biegaczy"). W okresie wakacyjnym w różnych miejscach gminy Piątek będą odbywać się treningi uczestników, które przygotują ich do biegu finalnego. Na początku września odbędzie się spotkanie z dietetykiem oraz trenerem personalnym połączone z treningiem. Miejscem realizacji treningów będą miejsca rekreacyjne gminy Piątek. W miejscach takich jak: "trasa biegowa na Łysą Górę" (Piątek-Oreniczki-Orenice-Łęka-Piątek), błonia, stadion klubu sportowego, Park im. Tadeusza Kościuszki, drogi i ścieżki lasu w Witowie z rezerwatem przyrody "Silne Błota" chcielibyśmy przeprowadzać treningi dla wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie.
Finalną imprezą kończącą projekt będzie bieg na różnych dystansach w lesie Witowskim z koronnym dystansem 10 km, zorganizowany najprawdopodobniej 24 września.

Współorganizatorami projektu poza klubem biegacza jest oczywiście stowarzyszenie "matka", TMPiO Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic oraz Gmina Piątek. Więcej informacji na fanpage Piątkowskiego klubu biegacza: https://www.facebook.com/tempiopiatkowskiklubbiegacza/

A to wszystko dzięki #dzialajlokalnie i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Polcentrum
Projekt dofinansowany z programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Strony

Subskrybuj RSS - projekt

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness