przedszkole

Nabór dzieci do Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku

Informujemy o prowadzeniu naboru dzieci do Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II na kolejny rok szkolny 2017/2018
I ETAP Naboru trwa od 13 MARCA do 16 MARCA 2017 r.
KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - składanie deklaracji przez rodziców, których dziecko UCZĘSZCZA OBECNIE do przedszkola.
II ETAP Naboru trwa od 17 MARCA do 23 MARCA 2017 r. ROZPOCZĘCIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - składanie kart
„Zgłoszenia kandydata do przedszkola” przez rodziców, których dziecko NIE UCZĘSZCZA jeszcze do przedszkola.

Więcej informacji na ten temat w siedzibie Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku oraz na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkolepiatek.pl, zakładka "Nabór do przedszkola"
Informujemy, że placówka przyjmuje zgłoszenia dzieci w wieku od 3 do 6 lat, urodzonych od 01.01.2014 r. do 31.12.2011 r.

Pierwszy dzień Międzyprzedszkolnego Festiwalu Teatralnego w Piątku

Wtorek 28 marca 2017 r. był pierwszym dniem XIV Międzyprzedszkolnego Festiwalu Teatralnego zorganizowanego przez Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Piątku.
Przybyłych na festiwal widzów oraz młodych aktorów powitała p. Joanna Przybylak, Dyrektor Gminnego Przedszkola w Piątku oraz p. Krzysztof Lisiecki, Wójt Gminy Piątek. Jako pierwsi na scenie GOK wystąpili gospodarze, czyli przedszkolaki z Piątku, które na tegoroczny festiwal przygotowali pod kierunkiem nauczycielek przedstawienie pt. "Przygoda małej żabki".
Jako drugie wystąpiło Gminne Przedszkole z Góry Św. Małgorzaty, którego dzieci zagrały w bajce "Krasnoludki w przedszkolu”. Kolejną placówką, które bawiła publiczność był Oddział Przedszkolny z Czernikowa. Najmłodsi mieszkańcy Czernikowa wystąpili w bajce „Jaś i Małgosia”. Na zakończenie pierwszego dnia festiwalu teatralnego w Piątku wystąpiły dzieci z Oddziału Przedszkolnego ze Sług, w bajce „Dary czterech wróżek”.
Widzowie z zapartym tchem oglądali swoich kolegów w poszczególnych przedstawieniach. Przedstawienia bardzo podobały się młodej widowni, czego dowodem była prawdziwa burza braw na zakończenie każdego występu.
Podsumowaniem pierwszego dnia festiwalu było wręczenie festiwalowych statuetek i dyplomów, które uczestnicy odebrali z rąk Krzysztofa Lisieckiego, Wójta Gminy Piątek oraz Dariusza Struszczaka, Dyrektora GOK w Piątku.
W środę 29 marca podczas drugiego dnia festiwalu wystąpią dzieci z:
Przedszkola Nr 4 z Łęczycy - „Legenda o Diable Borucie”
Przedszkola Nr 1 z Łęczycy - „Zamieszanie z miesiącami”
Przedszkola Nr 2 z Łęczycy - „Kraina lodu”
Miejskiego Przedszkola Nr 143 z Łodzi - „Przygoda na biwaku”
Miejskiego Przedszkola Nr 149 z Łodzi - „Legenda o Smoku Wawelskim”.

Zdobywcy kosmosu z przedszkola w Piątku

Kosmos wydaje się być czymś odległym i tajemniczym. Aby zgłębić tajemnice przestrzeni kosmicznej, w grupie „Jagódki” Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku zrealizowany został projekt pt. „Poznajemy Kosmos”. W trakcie różnorodnych zabaw rozwijających twórczość słowną, plastyczną, muzyczną oraz poprzez zabawy badawcze i relaksacyjne dzieci wzbogacały i poszerzały wiadomości o otaczającym wszechświecie. Podsumowaniem projektu było zorganizowanie spotkania pt. „Lekcje z Kosmosu” dla innych grup przedszkolnych. Dzięki temu młodsze przedszkolaki dowiedziały się co to jest układ słoneczny, wzbogaciły wiedzę o planetach, gwiazdach, satelicie Ziemi - Księżycu. Podziwiały również wykonane rakiety, roboty oraz zielone ufoludki. Na zakończenie projektu każdy przedszkolak z grupy „Jagódki” zdobył odznakę „Zdobywcy Kosmosu”.
tekst i foto: Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku

Strony

Subskrybuj RSS - przedszkole

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie