rolnictwo

Powiadom natychmiast o przypadku padnięcia bydła, owiec i koz

Zgodnie z art. 42 ust. la ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt posiadacz zwierząt gospodarskich natychmiast informuje powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz.

Informacja dla prowadzących produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy informuje, że podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego, obowiązane złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej co wynika z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.

KRUS informuje

Rolniku, pracujesz w oparciu o umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia? Twój przychód z tego tytułu nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę! Od 1 stycznia 2015 roku możesz nadal podlegać ubezpieczeniu w KRUS.

Strony

Subskrybuj RSS - rolnictwo

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness