rolnictwo

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych

Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" O udzielenie dotacji mogą starać się rolnicy i domownicy rolników.

Do dnia 3 sierpnia 2007 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

Dotacja może być przeznaczone m.in. na:
1) Budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności;
2) Zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, z także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;
3) Nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

To już kolejna w tym roku dotacja i nabór wniosków na przetwórstwo produktów rolnych. Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie http://Dofinansowaniedlafirm.pl w artykule Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Komunikat WIORiN o zagrożeniu upraw ziemniaka

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Oddział Łęczyca informuje o zagrożeniu upraw ziemniaka, którym zagraża stonka ziemniaczana oraz zaraza ziemniaka.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
Województwo: łódzkie
Powiat: łęczycki
Agrofag: Stonka ziemniaczana
Roślina: Ziemniak
Data publikacji komunikatu: 21.06.2017 r.
Plantacjom ziemniaka zagraża stonka ziemniaczana.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania stonki ziemniaczanej na plantacjach ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji występowania stadiów rozwojowych szkodnika oraz po ocenie jego liczebności.
Masowe wychodzenie chrząszczy zimowych odbywa się wiosną, gdy temperatura gleby przekroczy 15oC. Masowe składanie jaj rozciągnięte jest w czasie, a w temperaturze poniżej 12oC może być wstrzymane. Rozwój jaj w zależności od temperatury waha się od 10 do 19 dni. Larwy do pełnego rozwoju potrzebują 11-30 dni. Masowe wychodzenie chrząszczy pokolenia letniego przypada zazwyczaj pod koniec lipca i na początku sierpnia.
Stwierdzenie na plantacji:
• 1-2 zimujących chrząszczy na 25 roślin, lub
• 10 złóż jaj na 10 roślin, lub
• 15 larw na jednej roślinie
jest sygnałem do przeprowadzenia zabiegu zwalczającego.
Najefektywniejszym, ekonomicznie uzasadnionym terminem wykonania zabiegu zwalczającego stonkę ziemniaczaną jest przeprowadzenie go, gdy większość larw na plantacji osiągnęło stadium rozwojowe L2-L3.
W przypadku rozciągniętego w czasie składania jaj i wylęgu larw stonki ziemniaczanej oraz masowego, licznego pojawu chrząszczy letnich I pokolenia może zachodzić konieczność powtórzenia zabiegów zwalczających.

Apel Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

Bezpieczeństwo przede wszystkim !!!
1. Przed zastosowaniem środka ochrony roślin zapoznaj się z etykietą-instrukcją stosowania. Etykiety środków ochrony roślin znajdziesz na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi www.minrol.gov.pl w zakładce informacje branżowe / produkcja roślinna / ochrona roślin / pozostałe informacje na temat środków ochrony roślin.
2. Stosuj środki ochrony roślin, które posiadają zezwolenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania znajdziesz na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi www.minrol.gov.pl w zakładce informacje branżowe / produkcja roślinna / ochrona roślin / pozostałe informacje na temat środków ochrony roślin.
4. Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin lub inegrowanej produkcji.
5. Wszystkie wykonane zabiegi środkami ochrony roślin zapisuj w ewidencji stosowanych środków ochrony roślin.
6. Zabiegi ochrony roślin wykonuj tylko sprawnym technicznie i skalibrowanym sprzętem. Badania opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych i sadowniczych przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata. Adresy stacji kontroli opryskiwaczy znajdziesz na stronie internetowej wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa w łodzi www.piornin.gov.pl/lodz w zakładce rejestry i ewidencje.
7. W czasie przygotowywania cieczy roboczej jak i w czasie wykonywania zabiegów ochrony roślin dbaj o swoje bezpieczeństwo oraz innych osób, zwierząt, w szczególności pszczół oraz środowiska.
8. Środki ochrony roślin przechowuj według wskazań etykiety-instrukcji stosowania.
9. Postępuj z opakowaniami po zużytych środkach ochrony roślin zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania.
tekst: WIORiN w Łodzi

Strony

Subskrybuj RSS - rolnictwo

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness