rolnictwo

Uwaga na ogłoszenia dotyczące sprzedaży ziemniaków niewiadomego pochodzenia

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia. Zakup materiału, którego pochodzenie nie jest znane, niesie za sobą możliwość wprowadznia do gospodarstwa materiału porażonego przez m. in. bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (w skrócie określane jako Cms), sprawcę choroby
kwarantannowej - bakteriozy pierścieniowej. Cms jest chorobą przechowalniczą, która łatwo rozprzestrzenia się zarówno w warunkach przechowywania, jak i później na polu po wysadzeniu sadzeniaków ziemniaka, przez co stwarza bardzo wysokie zagrożenie fitosanitarne.

Użycie materiału niewiadomego pochodzenia, może wiązać się z następującymi konsekwencjami:
1. brak możliwości sprzedaży porażonych bulw (decyzja utylizacji wszystkich ziemniaków w gospodarstwie);
2. straty jakościowe i ilościowe plonu;
3. decyzja o zakazie produkcji ziemniaków przez 3 lata w gospodarstwie;
4. brak możliwości uzyskania dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego.

Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na sprzedaż sadzeniaków ziemniaka przez I.Z.I.N Poznań, oferujących ziemniaki sadzeniaki późne, średnie i wczesne (w załączeniu). Prosimy o przekazanie powyższej informacji osobom zainteresowanym.
W przypadku ujawnienia podejrzanych ogłoszeń uprzejmie prosimy o kontakt z WIORIN w Łodzi, ul. Siewna 13a, 94-250 Łódź, telefonicznie pod numerami: 42 633 99 72, 42 611 66 60 lub pocztą elektroniczną - adres email wi-lodz@piorin.gov.pl.
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Łodzi

Informacja dla hodowców drobiu w związku z grypą ptaków H5N8

Szanowni Państwo
w związku z negatywną sytuacją w zakresie występowania ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 oraz przypadków występowania tej choroby u dzikich ptaków na terytorium Polski konieczne jest podjęcie środków mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa.

W dniu 28 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091). Akt ten nakłada szereg wymogów dotyczących utrzymywania i sprzedaży drobiu, organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywego ptactwa na terytorium Polski. Ścisłe ich respektowanie pozwoli na maksymalne ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Nieprzestrzeganie przez hodowców drobiu określonych w dokumencie przepisów znacznie utrudni walkę z grypą ptaków oraz może spowodować nakładanie przez powiatowych lekarzy weterynarii kar finansowych.
Dodatkowo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi grypy H5N8 udostępnionymi na stronie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego, pod adresem http://www.piwet.pulawy.pl/ w zakładce ‘wysoce zjadliwa grypa ptaków podtypu H5N8’ oraz do przeglądania komunikatów Głównego Lekarza Weterynarii.
Z poważaniem
Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Marcin Szmaja
Zastępca Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców trzody chlewnej

Szanowni Państwo!
ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:
- nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
- utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
- stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
- wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami
z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Strony

Subskrybuj RSS - rolnictwo

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness