sko

Nagrodzeni za systematyczne oszczędzanie w SKO

W piątek 9 czerwca 2017 r. gościem Szkoły Podstawowej w Piątku była pani dyrektor Banku Spółdzielczego w Łęczycy, Oddział w Piątku, pani Dorota Szczerbiak. Pani dyrektor wręczała 67 uczniom podstawówki w Piątku, ufundowane przez Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej O/Piątek, nagrody książkowe za systematyczne oszczędzanie w SKO.
W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas I-III wpłacili na książeczki SKO kwotę w wysokości 36 095,00 zł. Regularnie oszczędzało 65,4 % uczniów klas I - III. 58 z nich otrzymało nagrody książkowe. Uczniowie klas I – III oszczędzali pod bacznym okiem nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej p. B. Wójcik.
W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas IV – VI wpłacili na książeczki SKO kwotę w wysokości 11 500,48zł. W klasach IV – VI nagrody otrzymało 9 uczniów. Uczniowie klas IV – VI oszczędzali pod bacznym okiem nauczyciela matematyki p. B. Wasiak.
W kategorii grupowej w klasach I – III:
I miejsce - klasa I b,
II miejsce - klasa II a,
III miejsce - klasa III c
W kategorii grupowej w klasach IV-VI:
I miejsce - klasa V b,
II miejsce - klasa V a,
III miejsce - klasa IV c
tekst i foto: SP w Piątku

Subskrybuj RSS - sko

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness