sport

W sobotę w Piątku zagrają o Puchar Przewodniczącego Rady Nadzorczej BS Ziemi Łęczyckiej

W sobotę 21 kwietnia o godz. 10:00 zapraszamy do hali sportowej w Piątku na Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy. Zagrają drużyny: Łęczyca, Mazew, Piątek i Witonia.

W Piątku powstała Szkółka Kolarska Okręgowego Związku Kolarskiego

Okręgowy Związek Kolarski wraz z Regionalną Radą Olimpijską wystąpił do Wójta Gminy Piątek z propozycją przystąpienia przez Gminę Piątek do udziału w projekcie Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa, poprzez utworzenie Szkółki Kolarskiej pod nazwą Szkółka Kolarska Okręgowy Związek Kolarski - Piątek. Inicjatywa ma na celu propagowanie kolarstwa na terenie województwa łódzkiego, a w szczególności w Gminie Piątek, z której wywodzi się mistrz świata i wicemistrz olimpijski w kolarstwie - Mieczysław Nowicki.

Z takiej propozycji współpracy z Okręgowym Związkiem Kolarskim grzech byłoby nie skorzystać, szczególnie, że patronem akcji został Mieczysław Nowicki, Honorowy Obywatel Piątku. Szkółka została zlokalizowana w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, gdzie już w piątek 16 marca 2018 r. odbyły się pierwsze zajęcia pokazowo - ćwiczeniowe z udziałem trenerów OZK. Uczniowie pod kierunkiem fachowców próbowali swoich umiejętności kolarskich. Ponadto zajęcia miały na celu zachęcenie uczniów do uprawiania tej dyscypliny sportowej.
- Zainteresowanie uczniów jest duże. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Kolejne spotkania odbędą się w następnych tygodniu, zgodnie z harmonogramem ustalonym z trenerem – mówi na temat inicjatywy Krzysztof Lisiecki, Wójt Gminy Piątek.
Okręgowy Związek Kolarski wyposaży Szkółkę Kolarską w Piątku w rowery torowe, rolki oraz rowery szosowe. Pierwsze sztuki sprzętu kolarskiego już trafiły do Piątku.
- Pierwsze spotkanie okazało się strzałem w dziesiątkę. Zapraszamy i zachęcamy uczniów klas V-VII na zajęcia pozalekcyjne w kolejnych tygodniach. Każdy uczeń (dziewczyna i chłopiec) z klas V - VII pobiera formularz zgody rodzica na udział w tych zajęciach, w sekretariacie szkoły i dostarcza wraz z kopią karty rowerowej także do sekretariatu szkoły - informuje Krystyna Grabowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piątku.

Półfinały Wojewódzkie w Piłce Koszykowej Dziewcząt i Chłopców z udziałem drużyn z Piątku

W środę, 7 marca 2018 r. w Pabianicach odbyły się Półfinały Wojewódzkie w Piłce Koszykowej Dziewcząt i Chłopców. Wśród dziewcząt udział wzięły następujące szkoły: SP.16 w Pabianicach, Gimnazjum w Piątku, SP nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim, natomiast wśród chłopców: Gimnazjum w Piątku i Zespół Szkół Ogólnokształcących im. św Wincentego a Paulo w Pabianicach.
Po zaciętej rywalizacji oraz grze fary-play drużyny uplasowały się na następujących miejscach:
Dziewczęta:
I miejsce – Pabianice
II miejsce – Aleksandrów Łódzki
III miejsce - Piątek

Chłopcy
I miejsce – Pabianice
II miejsce - Piątek

Opiekunem uczniów Gimnazjum z Piątku był pan Krzysztof Korzewski.
Uczniowie reprezentujący Gimnazjum z Piątku to: Martyna Czubalska, Jatczak Kinga, Jatczak Patrycja, Roksana Sadłowska, Paulina Kaźmierak, Angelika Grzelak, Wiktoria Piechuta, Weronika Kunowska, Mateusz Bartosiak, Filip Grzelak, Tomasz Włodarczyk, Konrad Karolak, Bartłomiej Matusiak, Adrian Bartczak, Tomasz Skowron, Mateusz Burzyński, Dawid Bartosik.
tekst i foto: Gimnazjum w Piątku

Strony

Subskrybuj RSS - sport

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie