szkoła

Dodatkowy nabór w ZSMR w Piątku

Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku prowadzi dodatkowy nabór do TECHNIKUM kształcącego w zawodach:
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
- technik żywienia i usług gastronomicznych
Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły - nr tel. 24 389 41 00

Mikołajkowe rozgrywki w podstawówce w Piątku

W poniedziałek 11 grudnia 2017 r. w szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców klas VI-V i VI-VII. Turniej zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego Aleksandra Raj i Krzysztof Korzewski.
Mecze rozgrywane były po 6 minut każdy.
W kategorii dziewcząt klas IV-V zostały wyłonione zwyciężczynie.
I miejsce - Va
II miejsce - IVb
III miejsce - Vc
W kategorii chłopców klas IV-V:
I miejsce - Vc
II miejsce - IVb
III miejsce - Va
Zwycięzcami turnieju dziewcząt klas VI-VI zostały:
I miejsce - VIa
II miejsce - VIb
III miejsce - VII a
W kategorii chłopców klas VI-VII:
I miejsce - VIb
II miejsce - VIIb
III miejsce - VIa
Zawody odbywały się zgodnie z zasadami i grą fair play. Turniej podsumowała pani dyrektor szkoły Krystyna Grabowska. Zwycięskim drużynom wręczono pamiątkowe dyplomy.
tekst i foto: SP w Piątku

150. rocznica urodzin patrona szkoły Podstawowej w Piątku

We wtorek, 5 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uroczyście obchodzono 150. rocznicę urodzin patrona - Marszałka Józefa Piłsudskiego. Społeczność szkoły uczciła tę rocznicę w wyjątkowy sposób, godny Patrona.

W ramach obchodów rocznicy uczniowie klas V-VII wzięli udział w konkursach:
- plastycznym pt. „Kwiaty dla Marszałka” lub „Piłsudski nasz Patron”,
- oraz literackim pt. „Dziękuję Ci za...”.
Na zajęciach historii i społeczeństwa, języka polskiego uczniowie utrwalali i poszerzali wiedzę na temat patrona szkoły. W ten sposób przygotowywali się do gry terenowej, której częścią był konkurs wiedzy dotyczący życia i działalności Józefa Piłsudskiego. Odbył się on 5 grudnia, w dniu urodzin Marszałka. 15 drużyn uczniów z klas V - VI rywalizowało w konkursach sprawnościowych i wiedzy o Patronie. Ogromne emocje towarzyszyły zawodnikom przy każdym zadaniu. Tego dnia na korytarzu II piętra można było również podziwiać wszystkie prace uczestników konkursu plastycznego przedstawiające portrety Józefa Piłsudskiego i jego samego w różnych sytuacjach. Na gazetce znalazły się także wyróżnione prace konkursu literackiego „Dziękuję Ci za...” i wiersze dla Marszałka uczniów klas IV.
Dzieci z klas II - III przygotowały przepiękne „Kwiaty dla Marszałka”, które można było obejrzeć na kolejnej gazetce ściennej.
Dalszy ciąg obchodów 150. rocznicy urodzin miał miejsce 8 grudnia. Tego dnia społeczność szkoły spotkała się na holu drugiego piętra, by uczestniczyć w przeglądzie pieśni legionowych i patriotycznych. Każda klasa z zaangażowaniem śpiewała inną pieśń, ale najwspanialej zaprezentowali się uczniowie klas I, którzy wykonali piosenkę „Przybyli ułani” przebrani za bohaterów utworu. Następnie pani wicedyrektor A. Przybylak wraz z przewodniczącą Rady Rodziców p. S. Pawłowską wręczyły nagrody laureatom konkursów, a pani dyrektor K. Grabowska złożyła gratulacje. Ostatnim punktem obchodów rocznicy urodzin była wieczornica. Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, w tym Wójt Gminy Piątek Krzysztof Lisiecki, radni powiatowi i gminni, dyrektorzy szkół z Piątku i Czernikowa, dyrektor przedszkola z Piątku, p. dyrektor GOK- u w Piątku, prezes Banku Spółdzielczego Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy, dyrektor Banku Spółdzielczego z Łęczycy i Piątku, prezes TMPiO, pani kierownik biblioteki gminnej, przyjaciele szkoły, rodzice, nauczyciele.

Strony

Subskrybuj RSS - szkoła

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie