szkoła

Dodatkowy nabór w ZSMR w Piątku

Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku prowadzi dodatkowy nabór do TECHNIKUM kształcącego w zawodach:
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
- technik żywienia i usług gastronomicznych
Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły - nr tel. 24 389 41 00

Odblaskowe pierwszaki z podstawówki w Piątku

W środę, 18 października 2017 r. w Szkole Podstawowej w Piątku odbyło się spotkanie z policjantką, Panią Rzecznik KPP w Łęczycy, a jednocześnie policjantką Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KPP w Łęczycy mł. asp. Agatą Bierzyńską oraz dzielnicowymi Rewiru Dzielnicowych w Piątku - asp. Arturem Mikołajczykiem i st. sierż. Kamilem Woźniakiem z uczniami klas I – VII nt. „Bezpieczna droga do i ze szkoły. Odblaskowe Pierwszaki. Agresji/przemocy i cyberprzemocy w naszej szkole wołamy – NIE” (z uczniami klas I – IV, oraz nt.. „Bezpieczna droga do i ze szkoły. Odpowiedzialność osób nieletnich za niestosowne zachowania. Agresji/przemocy i cyberprzemocy w naszej szkole wołamy – NIE” (z uczniami klas V – VII).
Pani Bierzyńska przypomniała uczniom zasady zachowania w drodze do i ze szkoły. Apelowała o noszenie odblasków, które niejednokrotnie ratują życie, w szczególności w dni szarugi jesiennej, po zmroku. Prosiła uczniów, by przypominali rodzicom o noszeniu odblasków, kamizelek odblaskowych, o zapinaniu pasów podczas jazdy autami, o zasadzie „Piłeś, nie jedź”, o przestrzeganiu zasad na drodze. Policjanci podarowali uczniom klas pierwszych odblaski oraz ubrali wszystkich uczniów tych klas w odblaskowe kamizelki prosząc o ich noszenie. Kamizelki zostały ufundowane przez Radę Rodziców piątkowskiej podstawówki.
Wiele cennych wskazówek przekazała pani Bierzyńska nt.. przeciwdziałania agresji/przemocy, cyberprzemocy rówieśniczej. Zaapelowała do młodzieży szkolnej o przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad i procedur obowiązujących na terenie placówki, o kulturę języka i zachowania względem drugiego człowieka, o godną postawę, troskę i pielęgnowanie wartości jakie wpaja szkoła, by nie popaść w kolizję z prawem.

Spotkanie z Policjantami to ciekawa, pouczająca i bardzo wartościowa lekcja wychowania komunikacyjnego, prawdziwa lekcja o bezpieczeństwie z udziałem ekspertów. Współpraca szkoły z Policją ukierunkowana jest na owocną profilaktykę, działania prewencyjne w trosce o pełne bezpieczeństwo ucznia/dziecka w środowisku szkolnym i lokalnym oraz o wszechstronny rozwój dziecka w wieku szkolnym.
„Dziękujemy przybyłym, na spotkanie, policjantom za cenne wskazówki, pouczenia, dobre rady, a co najważniejsze za troskę o nasze bezpieczeństwo”, podsumowali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego dziękując za spotkanie.
tekst i foto: SP w Piątku

Po raz czwarty uczestniczyli w największej na świecie lekcji resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

W poniedziałek, 16 października 2017 r. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku razem z Jurkiem Owsiakiem i WOŚP po raz czwarty uczestniczyła w największej na świecie lekcji resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” dotarł do wszystkich szkół w Polsce. Dzięki Fundacji WOŚP wszystkie dzieci mają szansę uczyć się pierwszej pomocy. Jest to absolutny rekord świata, gdyż Polska jest pierwszym krajem na świecie, w którym wprowadzono na tak ogromną skalę naukę podstawowych czynności ratujących życie do szkół podstawowych. To skłania do podejmowania kolejnych wyzwań.
W poniedziałek, 16 października 2017r. w samo południe w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku do jednoczesnej resuscytacji przystąpiło 51 uczniów z klas I, II, IV, V i VII oraz czterech nauczycieli. Na 4 fantomach chętni wykonywali po pięć serii (30 uciśnięć). Byli i tacy, którzy walcząc z własną słabością i zmęczeniem „wyciskali” więcej.
- Uczniowie i dorośli zdobywają wiedzę o tym, jak w prawidłowy sposób uciskać klatkę piersiową i dokonywać tzw. wdechów ratowniczych w przypadku ustania czynności serca lub bezdechu. Od najmłodszych lat wyrabiamy u uczniów naszej szkoły nawyk reagowania na takie sytuacje. Wpajamy uczniom, że ważna jest każda sekunda i każdy, nawet najmłodszy, może pomóc w sytuacji krytycznej ratującej życie. Niejednokrotnie, w dorosłym życiu, trudno nam opanować atak paniki i zachować zdrowy rozsądek, by natychmiast pomóc potrzebującemu. Stosując profilaktykę w tym zakresie, wyrabiamy u dziecka nawyki, które w przyszłości zaowocują. Nie zawsze możemy liczyć na natychmiastową specjalistyczną pomoc lekarską, szybki przyjazd karetki pogotowia i zespołu resuscytacyjnego, dlatego koniecznie musimy wiedzieć, jak się wtedy zachować - komentuje akcję p. Krystyna Grabowska, dyrektor podstawówki w Piątku.
tekst i foto: SP w Piątku

Strony

Subskrybuj RSS - szkoła

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness