szkoła

Rozważania nad grzecznością w podstawówce w Piątku

We wtorek 25 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Piątku odbyła się debata środowiskowa pod hasłem. "Rozważania nad grzecznością”. Obok uczniów wzięło w niej udział szereg zaproszonych gości - m.in.: p. A. Bierzyńska - Wydział ds. Nieletnich i Patologii KPP w Łęczycy, p. K. Mikołajczyk, p. P. Woźniak - dzielnicowi Rewiru Dzielnicowych KPP w Piątku, p. D. Struszczak – dyrektor GOK – u w Piątku, p. Z. Kocik – socjolog kulturoznawstwa z Łodzi, p. D. Jóźwiak - radny Rady Gminy Piątek, p. A. Andrzejczak, p. A. Sakiewka – pracownicy GOPS- u w Piątku, p. A. Bartczak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernikowie wraz z przedstawicielami uczniów, p. B. Garus – Przyjaciel szkoły, sołtys Łubnicy, autorka tomiku wierszy „W duszy gra”, p. W. Czarnecka – opiekun Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. prof. St. Pieńkowskiego w Piątku wraz z przedstawicielami uczniów, p. D. Starzyńska – opiekun Samorządu Uczniowskiego ZSMR w Piątku wraz z przedstawicielami uczniów, p. M. Sobieraj – opiekun Samorządu Uczniowskiego, a jednocześnie Szkolny Rzecznik Praw Ucznia naszej szkoły wraz z przedstawicielami uczniów z każdej klasy, przedstawiciele Rady Rodziców – p. J. Antczak – przewodniczący Rady Rodziców i p. G. Grzelak – sekretarz Rady Rodziców, zaprzyjaźnionych placówek i tych wszystkich, którym grzeczność i inne wartości są bardzo bliskie.

Uczniowie podstawówki w Piątku z wizytą u pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Karsznicach

W dniu czwartek 20 kwietnia 2017r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku udali się z wizytą do pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Karsznicach. Wiosenne odwiedziny - spotkania stały się już tradycją. Uczniowie klas IV b i IV c pod opieką p. Reginy Bednarek przygotowali przedstawienie pt: „Trzymaj formę z Kopciuszkiem…”. Humorystyczne scenki i świetna gra
aktorska uczniów zgromadziła na widowni zarówno mieszkańców, jak i pracowników placówki. Piosenki wykonane przez solistów chóru szkolnego utrzymane w lekkim klimacie rozbawiły wszystkich widzów, którzy włączyli się do wspólnej zabawy.
Pani kierownik - M. Walczak podziękowała w imieniu podopiecznych za kolejne spotkanie i przygotowanie ciekawego występu. Dzieciom gratulowano talentu i pasji.
Po programie artystycznym wszyscy wspólnie bawili się przy piłkarzykach, tenisie stołowym, śpiewaniu karaoke i zajęciach plastycznych. Pani Agnieszka Sobór i Bożena Szymczak – nauczycielki Szkoły Podstawowej w Piątku zapewniły, że za rok znów zorganizują wyjazd do Karsznic, ponieważ takie spotkania są bardzo miłe i przynoszą wiele korzyści w przygotowaniu młodego pokolenia do życia w poszanowaniu starszego, chorego człowieka.
tekst i foto: SP w Piątku

Dzień otwartej szkoły w podstawówce w Piątku

W czwartek 6 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego gościły dzieci 7-letnie z przedszkola, przygotowujące się do rozpoczęcia edukacji.
O godzinie 9.30 odbyło się spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami i kandydatami na uczniów do klasy pierwszej. Pani dyrektor gorąco i serdecznie powitała przedszkolaków, ich rodziców, panią dyrektor Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku wraz z nauczycielkami i wszystkich obecnych na spotkaniu. Pani Krystyna Grabowska zapoznała z przyszłymi wychowawczyniami klas I. Krótko przedstawiła cel spotkania. Następnie zaprosiła zebranych przedszkolaków, ich panie oraz rodziców na montaż słowno – muzyczny pt. „Nasza szkoła jest wesoła” w wykonaniu trzecioklasistów.
Po przedstawieniu mali goście odwiedzili sale lekcyjne, w których od września przystąpią do zajęć szkolnych. Tutaj odbyły się krótkie „lekcje na wesoło” i każdy kandydat na ucznia otrzymał, od starszych kolegów/koleżanek, słodki upominek.
Natomiast pani dyrektor spotkała się z rodzicami. Zapoznała rodziców z ofertą edukacyjną szkoły, przedstawiła zasady rekrutacji do szkoły na rok szkolny 2017/2018, mówiła o osiągnięciach szkolnych, zachęcała za pośrednictwem rodziców małych uczniów do pozytywnego odbioru pójścia do szkoły. Poinformowała, że rodzice mogą skorzystać z informacji zamieszczonych na szkolnej stronie sppiatek.com. Pani dyrektor przedstawiła także nową podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych dla I etapu edukacyjnego. Odpowiedziała na pytania nurtujące zainteresowanych rodziców.
Rodzice mogli zapoznać się z działaniami szkoły oglądając kroniki. Wręczono rodzicom informacje dotyczące „Wyprawki pierwszoklasisty”, karty zgłoszeń dziecka do szkoły (z obwodu szkoły), wnioski przyjęcia dziecka do szkoły (spoza obwodu), ankiety dla rodziców „Oczekiwania rodziców względem szkoły”, prosząc o wypełnienie. Ponadto wychowawcy wystosowali „Apel do Rodziców uczniów klas I” prosząc o wnikliwe zapoznanie.
W spotkaniu uczestniczyło 20 rodziców. Podczas przerwy pani dyrektor zaprosiła obecnych rodziców do zwiedzania placówki, klas edukacji wczesnoszkolnej, pracowni komputerowej, ekologicznej, multimedialnej pracowni językowej, biblioteki szkolnej itd.
tekst i foto: SP w Piatku

Strony

Subskrybuj RSS - szkoła

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness