szkoły

Wszystkie kolory Świata w Podstawówce w Piątku

W listopadzie 2014 roku Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku przystąpiła do projektu organizacji Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF – „Wszystkie kolory świata". Projekt ten jest skierowany do wszystkich placówek edukacyjnych w Polsce.

Subskrybuj RSS - szkoły

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness