szkolenia

Szkolenia fryzjerskie dla osób bezrobotnych

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kutnie organizuje szkolenia fryzjerskie dla osób bezrobotnych. Posiadamy wpis do ewidencji instytucji szkoleniowej 2.10/00158/216. Szkolimy w grupach od 10-12 osób. Cena kursu od jednej osoby 1500 zł  (tysiąc pięćset złotych). Zapewniamy materiały szkoleniowe, kursanci pracują na  bardzo dobrze  wyposażonym sprzęcie fryzjerskim. Zapewniamy bazę dydaktyczną i praktyczną.
Zakończeniem kursu jest wewnętrzny egzamin teoretyczny i praktyczny. Absolwent otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu na druku MEN oraz certyfikat potwierdzający umiejętności.
Program szkolenia obejmuje 100 godzin. Kurs organizowany jest systemem weekendowym (sobota, niedziela).
Program szkolenia:
- szkolenie w zakresie BHP,
- organizacja salonu fryzjerskiego,
- diagnoza włosa,
- pielęgnacja i stylizacja fryzur ,
- projektowanie fryzur,
- techniki strzyżeń damskich i męskich,
- trwała zmiana formy włosów,
- koloryzacja włosów,
- techniki farbowania i rozjaśniania,
- nowoczesne techniki fryzur,
- koloryzacje zmywalne,
- modelowanie i upięcia włosów
Kurs prowadzony jest przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę.

Oferty można składać od 19.09.2016 na adres:
Niepubliczne Centrum Kształcenia Praktycznego w Kutnie
ul. M.C. Skłodowskiej 63
99- 300 Kutno
Salon Fryzjerski u Marzeny
lub e- mail trawin44@wp.pl
Wszystkie informacje i zapytania pod nr tel. 605-103-005

Subskrybuj RSS - szkolenia

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie