szkolenie

Szkolenie dotyczące zapobiegania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie zaprasza na szkolenie dotyczące zapobiegania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASP), które odbędzie się w dniu 13 lutego 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00 w siedzi Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca.

Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców Województwa Łódzkiego w wieku 45+

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców Województwa Łódzkiego w wieku 45+ Zakres: - podstawowa obsługa komputera i Internetu, Zintegrowany Informator Pacjenta, - udział w konferencji z ciekawymi gośćmi i interesującymi prelegentami w czerwcu 2018 r. i obchodach Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego - udział w aktywnościach dodatkowych mających na celu zapoznania się z nowoczesnymi technologiami oraz wykorzystanie nabytych umiejętności w praktyce Terminy szkoleń: I grupa - 01,08,15,22 lutego lista II grupa - 08,15,22,29 marca lista III grupa - 05,12,19,26 kwietnia lista IV grupa - 09,16,24,30 maja lista V grupa - 07,14,21,28 czerwca lista VI grupa - 06,13,20,27 września lista VII grupa - 04,11,18,25 października lista VIII grupa - 08,15,22,29 listopada lista Liczba miejsc: maksymalnie 10 w każdej grupie Dodatkowo zostanie utworzona Lista rezerwowa Miejsce szkolenia: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8 Czas trwania szkolenia: 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą. Adresaci szkolenia: mieszkańcy Województwa Łódzkiego 45+, którzy pragną stać się „Ucyfrowieni”. Każdy uczestnik szkoleń otrzyma prestiżowy dyplom Marszałka Województwa Łódzkiego! Nabór uczestników odbywa się w sposób ciągły W celu dokonania zapisu prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Cyfryzacji, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. 42 663 37 10 lub 42 291 97 38

Projekt szkoleniowy "Wykonywanie robót drogowych"

Projekt szkoleniowy „Wykonywanie robót drogowych" realizowany jest przez Centrum Kształcenia PRYMUS, Ośrodek Doradztwa i Szkolenia KSK Biznes oraz Ośrodek Szkolenia KRZEMPEK i KSK Szkolenia. W innych częściach kraju zaangażowanych w projekt jest jeszcze kilku Partnerów. Oferta ma charakter unikatowy, ponieważ wiąże uzyskanie wykształcenia zawodowego kierunkowego oraz zdobycie uprawnień na określony sprzęt budowlany i drogowy.

Obecnie podnosimy kwalifikacje zawodowe kilkuset osobom w województwie wielkopolskim, łódzkim, małopolskim oraz śląskim. Jedyną barierą uczestnictwa w nauce jest pełnoletność oraz zdolność do wykonywania robót drogowych i bycia operatorem maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Nie bez znaczenia jest chęć podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez samych uczestników, dlatego też przewidzieliśmy wpłacenie przez każdego uczestnika kaucji zwrotnej w wysokości 200zł. Szacowana wartości usługi szkoleniowej oscyluje na poziomie 10 tyś. zł.

Realizacja odbywa się dwuetapowo. W I etapie uczestnicy są słuchaczami Kursu zawodowego wykonywanie robót drogowych, Kursu operatora maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych wybranej specjalności oraz Kursu brukarza. W II etapie uczestnicy będą uczestnikami Kursu zawodowego eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych, Kursu operatora maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych wybranych specjalności oraz Kursu operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych. Kursy zakończone są egzaminami państwowymi przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa Górnictwa Skalnego.

Kursy operatora maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych obejmują różne specjalności, np. koparko-ładowarka, koparka, ładowarka,
Zajęcia odbywają się systemem sobotnio-niedzielnym.

Strony

Subskrybuj RSS - szkolenie

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness