szkolenie

Szkolenia dla osób pozostających bez pracy

PLUSK POLSKA sp. z o. o. sp. k. - firma szkoleniowa z bogatym doświadczeniem w realizacji projektów i organizacji szkoleń - informuje, że na obszarze województwa łódzkiego realizuje projekt pt.:
„Nowe perspektywy w woj. łódzkim!” skierowany do 80 osób (48 kobiet i 32 mężczyzn) powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy (osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach), które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego (w rozumieniu przepisów KC).
Projekt skierowany jest wyłącznie do osób pochodzących z obszarów wiejskich woj. łódzkiego (zgodnie z Degurba 3).
Informujemy, iż rekrutacja już trwa – zaplanowana jest do 31.01.2017r.
Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie składające się z 4 następujących elementów pomocy:
- doradztwa zawodowego połączonego z opracowaniem/aktualizacją IPD dla każdego UP;
- szkolenia zawodowego z egzaminem zewnętrznym, dzięki któremu UP nabędą kwalifikacje lub kompetencje zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy;
- stażu, dzięki któremu UP nabędą doświadczenie;
- pośrednictwa pracy, dzięki któremu nastąpi zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez UP;

Dla osób biorących udział w projekcie zapewniamy:
- zwrot kosztów dojazdu,
- materiały szkoleniowe,
- profesjonalną kadrę trenerską,
- stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności na szkoleniu zawodowym,
- catering podczas szkoleń zawodowych,
- stypendium stażowe.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY, dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z pracownikami biura projektu:
Biuro projektu: „Nowe perspektywy w woj. łódzkim!”
ul. Gdańska 91/93, bud. D, piętro IV, pokój 43, 90-613 Łódź
Tel. +48 512 340 468 lub +48 504 092 727;
e-mail: szkolenia.lodz@plusk24.pl
www.noweperspektywy.plusk24.pl

Naucz się zarządzać talentami i kapitałem ludzkim

Ludzie największym kapitałem naszej firmy! Często słyszymy taką deklarację ze strony kadry zarządzającej zarówno dużych, jak i mniejszych przedsiębiorstw. Czy tak jest w rzeczywistości? I co to właściwie miałoby znaczyć?
Szkolenie Akademii PARP pozwoli znaleźć odpowiedź na to pytanie.
Szczegóły w załączonym pliku
 

Subskrybuj RSS - szkolenie

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness