wybory

Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych w Gminie Piątek

Za Państwową Komisją Wyborczą podajemy oficjalne wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w dniu 25 października 2015 r.
W Gminie Piątek na 5 098 uporawnionych do głosowania w wyborach wzięło udział 2 235 mieszkańców co przekąłda się na 43,84 % frekwencję. We wszystkich pięciu Obwodowych Komisjach Wyborczych głosowanie przebiegało sprawnie i bez zakłóceń.
Oficjalne wyniki w załączonych plikach.
Lista posłów wybranych w okręgu nr 11:
Tomasz RZYMKOWSKI - Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15"
Witold WASZCZYKOWSKI -Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Piotr POLAK - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Grzegorz SCHREIBER - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Marek MATUSZEWSKI - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Beata MATEUSIAK-PIELUCHA - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Tadeusz WOŹNIAK - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Łukasz RZEPECKI - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Paweł BEJDA - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Cezary TOMCZYK - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Agnieszka HANAJCZYK - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Artur DUNIN - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Senatorem wybranym w okręgu nr 25 został Przemysław BŁASZCZYK

Tags: 

Wybory samorządowe 2018 w Gminie Piątek

Rada Gminy Piątek podczas XXXVIII sesji dokonała podziału gminy na 5 obwodów głosowania i 15 okręgów wyborczych oraz wyznaczyła ich granice, numery, liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Dzięki temu już dziś wiadomo, gdzie podczas tegorocznych jesiennych wyborów samorządowych będziemy oddawali głosy. Wprowadzone zmiany dotyczą mieszkańców Michałówki.

Obwód głosowania nr 1, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku, Kutnowska 19 - granice obwodu: Piątek, Piekary, Michałówka

Obwód głosowania nr 2, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa w Piątku ul. Szkolna 1 - granice obwodu: Bielice, Broników, Lęka, Orenice, Jasionna, Stare Piaski, Leżajna, Sułkowice Pierwsze, Sułkowice Drugie, Krzyszkowice, Konarzew, Błonie, Witów, Pokrzywnica, Młynów.

Obwód głosowania nr 3, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa w Czernikowie - granice obwodu: Górki Łubnickie, Łubnica, Mchowice, Żabokrzeki, Boguszyce, Czerników, Mysłówka, Sypin, Borowiec, Śladków Podleśny, Śladków Rozlazły.

Obwód głosowania nr 4, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Goślubiu - granice obwodu: Balków, Goślub, Goślub - Osada, Janowice, Janówek

Obwód głosowania nr 5, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowie - granice obwodu: Górki Pęcławskie, Janków, Orądki, Pęcławice, Pęcławice - Parcele, Rogaszyn, Włostowice, Włostowice - Parcele.

Tags: 

W Gminie Piątek zwycięstwo Andrzeja Dudy

Podczas II tury Wyborów Prezydenta RP w Gminie Piątek kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
1. Andrzej Duda - 1853
2. Bronisław Komorowski - 746
Frekwencja wyborcza na godz. 12:00 wyniosła 16,82 %, na godz. 17:00 - 36,46%, frekwencja końcowa - 51,58%
Jak głosowano w poszczególnych obwodach - http://prezydent2015.pkw.gov.pl/325_Wyniki_Polska/100406

Tags: 

Subskrybuj RSS - wybory

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness