wydarzenie

Ocalone ślady historii Janowic

"Ocalić ślady przeszłości" to tytuł projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Janowice- Goślub.

Głośne czytanie w środku Polski

W poniedziałek 28 października 2013 r.  oo godzinie 11.00 w Środku Polski odbyła się niecodzienna lekcja biblioteczna "Głośne czytanie w środku Polski”zorganizowana przez nauczyciela - bibliotekarza panią M. Tomalak. Pomysłodawcą takich zajęć była dyrektor szkoły pani K. Grabowska.

Subskrybuj RSS - wydarzenie

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie