zaproszenie

Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2017”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2017”. Mogą w nim wziąć udział organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), w tym OSP, a także miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.
Celem Programu jest wyrównywanie szans młodzieży na dobry start w dorosłe życie. Dzięki zdobytym w projekcie umiejętnościom młody człowiek z małej miejscowości nauczy się samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczane przez siebie cele, planować swoją przyszłość, współpracować z innymi.
Start w Regionalnym Konkursie Grantowym to szansa na dotację do 8 500 zł na projekt 6-miesięczny (trwający od 1 lutego do 31 sierpnia 2018 r.).
Termin składania wniosków upływa 25 października 2017 roku, o godzinie 12.00. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl
Twórcą Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

LGD POLCENTRUM zaprasza na gratisowe szkolenie na temat, jak założyć działalność gospodarczą

W związku z tym, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” planuje ogłoszenie w czwartym kwartale br. nabór wniosków m.in. na podejmowanie działalności gospodarczej, Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu nieodpłatnego szkolenia w zakresie zakładania działalności gospodarczej. Na szkolenie to zapraszamy przede wszystkim zainteresowanych mieszkańców gmin: Stryków, Ozorków, Piątek, Głowno, m. Głowno, Dmosin.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zgłosić się telefonicznie 42 719-90-64 lub na adres email biuro@polcentrum.pl podając swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail. Jeżeli ktoś nie zdąży się zgłosić to również będzie mile widziany na szkoleniu.

INFORMACJE O SZKOLENIU
Nazwa szkolenia: Zakładanie działalności gospodarczej.
Miejsce szkolenia: Stryków ul. Targowa 19 – sala OSP w Strykowie
Termin szkolenia: 23 września 2017 r. godz. 9.00
Koszt szkolenia: szkolenie jest bezpłatne
Prowadzący szkolenie: AD REM / ul. Reymonta 73 / 93-474 Łódź
mail: tomasz.gesieniec@gmail.com mobile: 504 044 229

Tematyka szkolenia:
1. Prawne podstawy funkcjonowania działalności gospodarczej
2. ePUAP - podpis zaufany
3. Formalne i praktyczne aspekty zakładania działalności gospodarczej
- wypełnienie wniosku CEIDG-1
- sposoby złożenia wniosku
- obowiązki wobec ZUS
- dokumenty składane do ZUS-u
- terminy poszczególnych dzi
- praktyczne działania przy rejestracji
- działalności gospodarczej
4. Formy opodatkowania działalności
- karta podatkowa
- podatek ryczałtowy
- zasady ogólne
5. Podatek VAT - płacić czy nie?

Szkolenie w ramach działań PROW 2014-2020

Bezpłatne spotkanie informacyjne

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 ”.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w Łodzi w godz. 10:00 – 13:00 (rejestracja od godz. 09:45):
• Łódź: 29 sierpień 2017 r.- w sali konferencyjnej Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy ul. Moniuszki 7/9 – I piętro, Łódź
W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia 28 sierpnia br. do godz. 12:00. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo
Do skorzystania ze spotkań zapraszamy podmioty zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach aktualnego konkursu dla Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Program spotkania
Omówienie dokumentacji konkursowej (regulamin, załączniki, kryteria wyboru, formularz wniosku o dofinansowanie itd.)
Źródła informacji o Funduszach Europejskich
Konsultacje indywidualne.
Organizatorzy spotkania

Organizator spotkania w Łodzi:
GPI w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9,
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Strony

Subskrybuj RSS - zaproszenie

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness