zaproszenie

Ferie zimowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątku

Gminny Ośrodek Kultury w Piątku zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 13:00 na zajęcia podczas ferii zimowych.

poniedziałek 29.01 – gry i zabawy w języku angielskim
wtorek 30.01 i 06.02 – zajęcia plastyczno-techniczne: malowanie palcami, zabawy z ryżem, kaszą mąką, watą – tworzymy zimowe pejzaże
środa 31.01 i 07.02 – zajęcia plastyczne dla najmłodszych, origami, kartki walentynkowe, zimowe papierowe witraże (gwiazdki, malowanie masek, śnieżynki), głośne czytanie bajek, 9:00-10:00 zumba dla wszystkich
czwartek 01.02 i 08.02 – robótki ręczne, nauka robienia na drutach, robimy filcowe etui na telefon, mini figurki,
piątek 02.02 i 09.02 – malowanie na szkle, zajęcia plastyczne
poniedziałek 05.02 – gry stolikowe, scrabble, puzzle i inne

W miarę możliwości wycieczki do Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy (pokazy sprawnościowe, informacje o bezpieczeństwie podczas ferii), przygotowanie dzieci do udziału w projekcie ekologicznym „Lokomotywą po wiedzę 2018”, dyskoteka na zakończenie ferii.

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, działając w partnerstwie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Pomocy „Słyszę Serce", pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w ramach projektu pt. „Monitoring działań jednostek administracji samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami" realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem niniejszego projektu jest określenie poziomu wdrażania Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych w jednostkach administracji rządowej i samorządowej z obszaru województwa łódzkiego. Realizacja opierać się będzie na badaniu obejmującym między innymi następujące obszary:
• programy działań na rzecz osób z niepełnosprawnością;
• możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnością;
• sposoby udostępniania urzędowych informacji;
• dostępność architektoniczna i komunikacyjna Urzędu oraz jego wyposażenie;
• realizacja edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach;
• przygotowanie pracowników Urzędu do kontaktów z osobami z niepełnosprawnością;
•dokumentacja o charakterze strategicznym, którą kierują się instytucje w projektowaniu i realizacji działań kierowanych do osób z niepełnosprawnością.

W wyniku przeprowadzenia kompleksowych działań monitoringowych wypracowane zostaną zindywidualizowane rekomendacje uwzględniające specyfikę danego podmiotu, dotyczące między innymi: dostępności budynków, dostosowania form informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jednostki, dla których stwierdzony zostanie wysoki poziom wdrożenia postanowień Konwencji, otrzymają pisemne potwierdzenie pozytywnego wyniku weryfikacji.

W ramach projektu zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się dn. 25 stycznia 2018 roku w Świetlicy Wiejskiej w Goślubiu k. Piątku.

Konsultacje lokalne z przedstawicielami organizacji społecznych reprezentującymi osoby niepełnosprawne lub działającymi na ich rzecz, mającymi kontakt z Urzędem Gminy Piątek odbędą się w godz. 10.00- 12.00.
Konsultacje lokalne z osobami niepełnosprawnymi i osobami z ich otoczenia mającymi kontakt z Urzędem Gminy Piątek odbędą się w godz. 12.00- 14.00.

Zapraszamy do Łęczycy na XIII Rajd Mikołajkowy

Oddział PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy zaprasza wszystkich miłośników zabawy na wielką paradę Mikołajów, którzy już 9 grudnia wędrować będą ulicami Łęczycy podczas XIII Rajdu Mikołajkowego.
Każdy kto chciałby wziąć udział w tegorocznych mikołajkowych zmaganiach, musi zgłosić swoje uczestnictwo w Oddziale PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy, a następnie przygotować się na dobrą zabawę w towarzystwie setek małych i większych Mikołajów.
Tegoroczny Rajd Mikołajkowy wyruszy 9 grudnia. Zbiórkę zaplanowano punktualnie o godz. 9:00 przed ratuszem na Placu T. Kościuszki. Uczestnicy powędrują ulicami: Poznańską, Ks. Popiełuszki, M. Konopnickiej, os. Zachodnia, ul. Zachodnią, Wojska Polskiego, Belwederską, Szkolną, Dominikańską, Kilińskiego, Szpitalną, J. Grodzkiej, Poznańską do Placu T. Kościuszki. Tu odbędzie się wręczenie odznak Najaktywniejszego Turysty 2017 r., Odznak Turystyki Pieszej PTTK oraz wyróżnień dla dzieci i młodzieży szkolnej i wręczenie prezentów uczestnikom parady.
W Rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze oraz uczestnicy indywidualni. Młodzież może uczestniczyć w rajdzie pod warunkiem pisemnego potwierdzenia jej udziału przez szkołę. Opłata na rzecz organizacji Rajdu dla wszystkich uczestników wynosi 2 zł. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest zapewnienie opieki przez nauczyciela lub upoważnionej osoby dorosłej. Organizatorzy na zgłoszenia czekają do 30 listopada w siedzibie Oddziału PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 10. Biuro będzie czynne w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 17:00-19:00 oraz dodatkowo w dniu 27 i 28 listopada w godzinach 12:00 -15:00. Komandorem rajdu jest Paweł Czarnecki.

Strony

Subskrybuj RSS - zaproszenie

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie