zaproszenie

Zaproszenie do udziału w projekcie "Twój cel praca"

TERRA Szkolenia i Doradztwo informuje o prowadzonej rekrutacji do projektu realizowanego ze środków UE dotyczącego aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i biernych zawodowo z województwa łódzkiego. Szczegóły na plakatach oraz pod numerem telefonu 81 536 56 50.

Konferencja "Ucyfrowieni" dla osób 45+

Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza na otwartą konferencję skierowaną do osób 45+ zainteresowanych podnoszeniem umiejętności cyfrowych.
W programie m.in.:
- prezentacja projektu pn. „Ucyfrowieni”
- znani z łódzkiego opowiedzą o swojej przygodzie z komputerem,
- dyskusja nt. włączenia cyfrowego,
- bezpieczeństwo w sieci,
- projekcja filmu.
Szczegóły:
na stronie www.si.lodzkie.pl
oraz pod numerami telefonów 42 291 98 94, 42 291 97 38

Termin: 12 czerwca 2017 r., 9:30-14:30
Miejsce: sala Kina Szpulka, Łódzki Dom Kultury Łódź, ul. Traugutta 18

Mikrodotacje dla stowarzyszeń i grup nieformalnych

Urząd Gminy Piątek wraz ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zapraszają organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności odpłatnej lub działalności gospodarczej oraz grupy nieformalne z terenu powiatu łęczyckiego do udziału w konkursie na mikrodotacje do 3.000 zł, jakie będą przyznawane w ramach konkursu „Aktywator Społeczny” na pakiet rozwojowy.

AKTYWATOR SPOŁECZNY to program mający na celu ułatwić grupom nieformalnym oraz organizacjom pozarządowym podejmowanie skutecznych działań na rzecz społeczności lokalnych poprzez ekonomizację organizacji/rozpoczęcie funkcjonowania nowopowstałych organizacji.
Konkurs skierowany jest do:
● organizacji mających siedzibę na terenie jednego z następujących powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego, skierniewickiego, miasta Skierniewice, zgierskiego oraz prowadzące działalność na terenie jednego lub kilku z wyżej wymienionych powiatów województwa łódzkiego
● grup nieformalnych, składających się z minimum 3 osób fizycznych, które w rozumieniu przepisów KC uczą się/pracują/zamieszkują na terenie jednego z następujących powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego, skierniewickiego, miasta Skierniewice, zgierskiego oraz prowadzą działalność na terenie jednego lub kilku z wyżej wymienionych powiatów województwa łódzkiego, które wypracowały lub są w trakcie wypracowywania założeń co do utworzenia podmiotów ekonomii społecznej

Cel programu jest prosty – chodzi o pomoc w ekonomizacji funkcjonujących lub nowopowstających organizacji, co oznacza przygotowanie do rozpoczęcie działań w ramach odpłatnej działalności lub działalności gospodarczej.
Jeśli macie Państwo pomysł na działanie na rzecz swojej społeczności lokalnej i chcecie się dowiedzieć, jak pozyskać na ten cel wsparcie w wysokości maksymalnie 3 tys. zł, zapraszamy do kontaktu z organizatorem konkursu – Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”.
Więcej informacji o konkursie (Regulamin konkursu oraz formularze wniosków zgłoszeniowych) znajduje się na stronie www.wsparciespoleczne.pl/ogloszenia

Strony

Subskrybuj RSS - zaproszenie

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness