zaproszenie

Bezpłatne spotkanie informacyjne

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 ”.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w Łodzi w godz. 10:00 – 13:00 (rejestracja od godz. 09:45):
• Łódź: 29 sierpień 2017 r.- w sali konferencyjnej Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy ul. Moniuszki 7/9 – I piętro, Łódź
W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia 28 sierpnia br. do godz. 12:00. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo
Do skorzystania ze spotkań zapraszamy podmioty zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach aktualnego konkursu dla Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Program spotkania
Omówienie dokumentacji konkursowej (regulamin, załączniki, kryteria wyboru, formularz wniosku o dofinansowanie itd.)
Źródła informacji o Funduszach Europejskich
Konsultacje indywidualne.
Organizatorzy spotkania

Organizator spotkania w Łodzi:
GPI w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9,
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Konkurs rysunkowy w Górkach Pęcławskich

Grupa nieformalna "Aktywiści - Optymiści" zaprasza dzieci do udziału w konkursie rysunkowym, zorganizowanym w ramach realizacji projektu: "Tęczowy zakątek - budowa placu zabaw".
Prace plastyczne na konkurs (formatu A4) dzieci mogą wykonać podczas zajęć w świetlicy internetowej w Górkach Pęcławskich lub dostarczyć gotowe rysunki do opiekunki świetlicy p. Pauliny Podsiadło.
Na Wasze prace czekamy do 31 sierpnia 2017 r.
Na zwycięzców konkursu czekają nagrody!!! Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród podczas imprezy integracyjnej na otwarcie placu zabaw. Zapraszamy!!!!

Dni otwarte przedszkola w Piątku

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z działalnością Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku.
Zachęcamy do wzięcia udziału w Dniach otwartych - 27 i 28 czerwca br. w godz. 9:00-12:00

Przedszkole w Piątku: uczy samodzielności, rozwija talenty, kształtuje umiejętności w zakresie muzyki, tańca, plastyki i sztuki teatralnej… Zapewnia prawdziwą rodzinną atmosferę. Placówka oferuje: opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej; dobrze wyposażone sale dydaktyczne; naukę języka obcego; naukę religii; opiekę logopedyczną; oraz wiele innych atrakcyjnych zajęć…

Strony

Subskrybuj RSS - zaproszenie

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie