zaproszenie

Turystyka - Rekreacja - Promocja w regione. Obszary współpracy międzysektorowej.

Spotkanie: Turystyka - Rekreacja - Promocja w regione. Obszary współpracy międzysektorowej
Miejsce spotkania: Starostwo Powiatowe w Łęczycy, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca
Termin spotkania: 30 czerwca 2017 r., godz. 11:00 – 14:00
Program:
1. Badania ruchu turystycznego – wyniki i rekomendacje – Instytut Geografii Miast i Turyzmu
2. Centralny ŁUK Turystyczny jako przykład współpracy międzysektorowej – ŁUK Turystyczny
3. System zarządzania turystyką w Polsce – Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego
4. Wioski i zagrody tematyczne Krainy Rawki Stowarzyszenia Oświatowo Edukacyjno Wychowawczego SOWA – przykład dobrej praktyki
5. Potrzeby i możliwe obszary współpracy międzysektorowej w obszarze turystyki – rekreacji – promocji regionu - DYSKUSJA MODEROWANA.

Zaproszenie do udziału w projekcie "Twój cel praca"

TERRA Szkolenia i Doradztwo informuje o prowadzonej rekrutacji do projektu realizowanego ze środków UE dotyczącego aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i biernych zawodowo z województwa łódzkiego. Szczegóły na plakatach oraz pod numerem telefonu 81 536 56 50.

Konferencja "Ucyfrowieni" dla osób 45+

Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza na otwartą konferencję skierowaną do osób 45+ zainteresowanych podnoszeniem umiejętności cyfrowych.
W programie m.in.:
- prezentacja projektu pn. „Ucyfrowieni”
- znani z łódzkiego opowiedzą o swojej przygodzie z komputerem,
- dyskusja nt. włączenia cyfrowego,
- bezpieczeństwo w sieci,
- projekcja filmu.
Szczegóły:
na stronie www.si.lodzkie.pl
oraz pod numerami telefonów 42 291 98 94, 42 291 97 38

Termin: 12 czerwca 2017 r., 9:30-14:30
Miejsce: sala Kina Szpulka, Łódzki Dom Kultury Łódź, ul. Traugutta 18

Strony

Subskrybuj RSS - zaproszenie

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness