zaproszenie

Zapraszamy na VIII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

VIII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych odbędzie się w Warszawie w dniach 8-9 września 2017 roku. Na jedyne w naszym kraju, odbywające się co trzy lata forum obywatelskie zapraszamy przedstawicieli organizacji z całego kraju.
Wiodącym punktem VIII OFIP-u jest forum odbywające się na Uniwersytecie Warszawskim przygotowywane przez organizacje obywatelskie z całej Polski. Pierwszy dzień poświęcony jest dorobkowi sektora obywatelskiego ostatnich trzech lat. Gospodarzami drugiego dnia forum (sobota, 9 września) będą przedstawiciele inicjatyw, którzy w maju zgłoszą gotowość do zorganizowania własnej sesji. Zapraszamy do współpracy i do poprowadzenia interesujących spotkań, warsztatów i debat!

Zgłoś temat sesji!
Aby zgłosić się należy kliknąć w link i uzupełnić formularz, który jest aktywny na stronie wydarzenia do 26 maja 2017 r. http://ofip.eu/formularz-dla-organizacji/
Głosowanie i rejestracja
W tym roku partycypacyjny charakter OFIP-u zostaje rozszerzony i na tematy, które wpłyną będzie można oddać głos poprzez stronę. Wtedy zostanie też otwarta ogólna rejestracja dla wszystkich chętnych.

Harmonogram
4 maja – 26 maja 2017: Zgłaszanie tematów przez organizacje
29 maja – 7 czerwca 2017: Otwarte głosowanie na tematy sesji na stronie www.ofip.eu
29 maja – 31 lipca 2017: Rejestracja uczestników VIII OFIP-u

Akademia aktywności - zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Uczestnicy:
- uczestnikami projektu - 120 osób - muszą być osoby bez pracy (bezrobotne - nie ma konieczności rejestracji w PUP, bierne zawodowo, poszukujące pracy) po 29 roku życia,
- osoby te muszą posiadać wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne lub zawodowe.
- dla uczestników projektu zapewnione jest stypendium szkoleniowe około 6,50 zł netto/h i stażowe 1 414 zł netto miesięcznie,
- ponadto dla 20% uczestników otrzyma zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
- dodatkowo oferujemy catering, zaświadczenia ukończenia szkolenia, stażu,
- projekt zakłada formy wsparcia;
Zakres:
a/ doradztwo zawodowe (indywidualne spotkania 6h dla każdego uczestnika),
b/ pośrednictwo pracy (indywidualne spotkania minimum 5h dla każdego uczestnika),
c/ szkolenia o tematyce:
- opiekun osób starszych,
- masażysta,
- animator czasu wolnego,
- teleopiekun.
Szkolenia będą się odbywały grupowo w wymiarze 80h (13 spotkań x 6-7h, 4 razy w tygodniu).
Każdy uczestnik obowiązkowo będzie musiał odbyć 3 miesięczny staż. Grupy uczestników mogą liczyć maksymalnie 15 osób (najlepiej, gdyby każda grupa liczyła 15 osób). Z każdej grupy około 7 osób musi podjąć pracę po zakończeniu projektu.
Szczególnie zależy nam na rekrutacji:
- kobiet,
- osób niepełnosprawnych,
- osób po 50 roku życia,
- osób długotrwale bezrobotnych.

Osoby muszą zamieszkiwać obszar województwa łódzkiego.
Dokumentację należy składać w kutnowskim biurze projektu - ul. Warszawskie Przedmieście 31
W przypadku jakichkolwiek pytań oraz przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej wymagany kontakt telefoniczny pod numerem 784 082 001

Konkurs "Młodzież z łódzkiego promuje nowe technologie"

Celem konkursu jest popularyzowanie idei społeczeństwa informacyjnego i nowych technologii wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie ich zainteresowań informatycznych, podnoszenie umiejętności selekcji informacji i wykorzystywania Internetu z poszanowaniem praw autorskich, przy wykorzystaniu narzędzi ICT (technologii informacyjno – komunikacyjnych. Zwycięzcy będą mieli możliwość uczestnictwa w letnich warsztatach KODO Łódzkie 2017, na które składać się będą głównie zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne młodzieży (podstawy programowania, grafiki komputerowej, tworzenia stron internetowych, gier i aplikacji mobilnych).
Organizator konkursu: Województwo Łódzkie, Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Organizator letnich warsztatów KODO Łódzkie 2017: firma zewnętrzna wyłoniona przez Województwo Łódzkie w wyniku zapytania ofertowego.
Fundusz: środki zabezpieczone w budżecie Województwa Łódzkiego.
Grupy docelowe: uczniowie w wieku 9-15 lat
Tematyka: informatyka, społeczeństwo informacyjne, technologie informacyjno – komunikacyjne, nowe technologie.
Forma: prezentacja multimedialna.
Nagrody: udział w letnich warsztatach KODO Łódzkie 2017 jako nagroda w konkursie za 6 najlepszych prac wybranych przez komisję konkursową z UMWŁ, dyplomy uczestnictwa dla uczniów, opublikowanie pracy na stronie www.lodzkie.pl, www.si.lodzkie.pl oraz na profilu Województwa Łódzkiego na Facebooku.
Warsztaty będą trwały 5 dni roboczych, od poniedziałku do piątku.
Więcej informacji - http://www.si.lodzkie.pl/projekty-si/kodo-%C5%82%C3%B3dzkie-2017.html
Zapraszamy do udziału!

Strony

Subskrybuj RSS - zaproszenie

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie