zaproszenie

Mikrodotacje dla stowarzyszeń i grup nieformalnych

Urząd Gminy Piątek wraz ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zapraszają organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności odpłatnej lub działalności gospodarczej oraz grupy nieformalne z terenu powiatu łęczyckiego do udziału w konkursie na mikrodotacje do 3.000 zł, jakie będą przyznawane w ramach konkursu „Aktywator Społeczny” na pakiet rozwojowy.

AKTYWATOR SPOŁECZNY to program mający na celu ułatwić grupom nieformalnym oraz organizacjom pozarządowym podejmowanie skutecznych działań na rzecz społeczności lokalnych poprzez ekonomizację organizacji/rozpoczęcie funkcjonowania nowopowstałych organizacji.
Konkurs skierowany jest do:
● organizacji mających siedzibę na terenie jednego z następujących powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego, skierniewickiego, miasta Skierniewice, zgierskiego oraz prowadzące działalność na terenie jednego lub kilku z wyżej wymienionych powiatów województwa łódzkiego
● grup nieformalnych, składających się z minimum 3 osób fizycznych, które w rozumieniu przepisów KC uczą się/pracują/zamieszkują na terenie jednego z następujących powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego, skierniewickiego, miasta Skierniewice, zgierskiego oraz prowadzą działalność na terenie jednego lub kilku z wyżej wymienionych powiatów województwa łódzkiego, które wypracowały lub są w trakcie wypracowywania założeń co do utworzenia podmiotów ekonomii społecznej

Cel programu jest prosty – chodzi o pomoc w ekonomizacji funkcjonujących lub nowopowstających organizacji, co oznacza przygotowanie do rozpoczęcie działań w ramach odpłatnej działalności lub działalności gospodarczej.
Jeśli macie Państwo pomysł na działanie na rzecz swojej społeczności lokalnej i chcecie się dowiedzieć, jak pozyskać na ten cel wsparcie w wysokości maksymalnie 3 tys. zł, zapraszamy do kontaktu z organizatorem konkursu – Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”.
Więcej informacji o konkursie (Regulamin konkursu oraz formularze wniosków zgłoszeniowych) znajduje się na stronie www.wsparciespoleczne.pl/ogloszenia

Zapraszamy na VIII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

VIII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych odbędzie się w Warszawie w dniach 8-9 września 2017 roku. Na jedyne w naszym kraju, odbywające się co trzy lata forum obywatelskie zapraszamy przedstawicieli organizacji z całego kraju.
Wiodącym punktem VIII OFIP-u jest forum odbywające się na Uniwersytecie Warszawskim przygotowywane przez organizacje obywatelskie z całej Polski. Pierwszy dzień poświęcony jest dorobkowi sektora obywatelskiego ostatnich trzech lat. Gospodarzami drugiego dnia forum (sobota, 9 września) będą przedstawiciele inicjatyw, którzy w maju zgłoszą gotowość do zorganizowania własnej sesji. Zapraszamy do współpracy i do poprowadzenia interesujących spotkań, warsztatów i debat!

Zgłoś temat sesji!
Aby zgłosić się należy kliknąć w link i uzupełnić formularz, który jest aktywny na stronie wydarzenia do 26 maja 2017 r. http://ofip.eu/formularz-dla-organizacji/
Głosowanie i rejestracja
W tym roku partycypacyjny charakter OFIP-u zostaje rozszerzony i na tematy, które wpłyną będzie można oddać głos poprzez stronę. Wtedy zostanie też otwarta ogólna rejestracja dla wszystkich chętnych.

Harmonogram
4 maja – 26 maja 2017: Zgłaszanie tematów przez organizacje
29 maja – 7 czerwca 2017: Otwarte głosowanie na tematy sesji na stronie www.ofip.eu
29 maja – 31 lipca 2017: Rejestracja uczestników VIII OFIP-u

Akademia aktywności - zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Uczestnicy:
- uczestnikami projektu - 120 osób - muszą być osoby bez pracy (bezrobotne - nie ma konieczności rejestracji w PUP, bierne zawodowo, poszukujące pracy) po 29 roku życia,
- osoby te muszą posiadać wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne lub zawodowe.
- dla uczestników projektu zapewnione jest stypendium szkoleniowe około 6,50 zł netto/h i stażowe 1 414 zł netto miesięcznie,
- ponadto dla 20% uczestników otrzyma zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
- dodatkowo oferujemy catering, zaświadczenia ukończenia szkolenia, stażu,
- projekt zakłada formy wsparcia;
Zakres:
a/ doradztwo zawodowe (indywidualne spotkania 6h dla każdego uczestnika),
b/ pośrednictwo pracy (indywidualne spotkania minimum 5h dla każdego uczestnika),
c/ szkolenia o tematyce:
- opiekun osób starszych,
- masażysta,
- animator czasu wolnego,
- teleopiekun.
Szkolenia będą się odbywały grupowo w wymiarze 80h (13 spotkań x 6-7h, 4 razy w tygodniu).
Każdy uczestnik obowiązkowo będzie musiał odbyć 3 miesięczny staż. Grupy uczestników mogą liczyć maksymalnie 15 osób (najlepiej, gdyby każda grupa liczyła 15 osób). Z każdej grupy około 7 osób musi podjąć pracę po zakończeniu projektu.
Szczególnie zależy nam na rekrutacji:
- kobiet,
- osób niepełnosprawnych,
- osób po 50 roku życia,
- osób długotrwale bezrobotnych.

Osoby muszą zamieszkiwać obszar województwa łódzkiego.
Dokumentację należy składać w kutnowskim biurze projektu - ul. Warszawskie Przedmieście 31
W przypadku jakichkolwiek pytań oraz przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej wymagany kontakt telefoniczny pod numerem 784 082 001

Strony

Subskrybuj RSS - zaproszenie

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness