zaproszenie

Konkurs "Młodzież z łódzkiego promuje nowe technologie"

Celem konkursu jest popularyzowanie idei społeczeństwa informacyjnego i nowych technologii wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie ich zainteresowań informatycznych, podnoszenie umiejętności selekcji informacji i wykorzystywania Internetu z poszanowaniem praw autorskich, przy wykorzystaniu narzędzi ICT (technologii informacyjno – komunikacyjnych. Zwycięzcy będą mieli możliwość uczestnictwa w letnich warsztatach KODO Łódzkie 2017, na które składać się będą głównie zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne młodzieży (podstawy programowania, grafiki komputerowej, tworzenia stron internetowych, gier i aplikacji mobilnych).
Organizator konkursu: Województwo Łódzkie, Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Organizator letnich warsztatów KODO Łódzkie 2017: firma zewnętrzna wyłoniona przez Województwo Łódzkie w wyniku zapytania ofertowego.
Fundusz: środki zabezpieczone w budżecie Województwa Łódzkiego.
Grupy docelowe: uczniowie w wieku 9-15 lat
Tematyka: informatyka, społeczeństwo informacyjne, technologie informacyjno – komunikacyjne, nowe technologie.
Forma: prezentacja multimedialna.
Nagrody: udział w letnich warsztatach KODO Łódzkie 2017 jako nagroda w konkursie za 6 najlepszych prac wybranych przez komisję konkursową z UMWŁ, dyplomy uczestnictwa dla uczniów, opublikowanie pracy na stronie www.lodzkie.pl, www.si.lodzkie.pl oraz na profilu Województwa Łódzkiego na Facebooku.
Warsztaty będą trwały 5 dni roboczych, od poniedziałku do piątku.
Więcej informacji - http://www.si.lodzkie.pl/projekty-si/kodo-%C5%82%C3%B3dzkie-2017.html
Zapraszamy do udziału!

Szkolenie "Wiosenne obowiązki organizacji pozarządowych"

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczna „Ja – Ty – My” zaprasza podmioty ekonomii społecznej z powiatów: łęczyckiego, poddębickiego, kutnowskiego, łowickiego, zgierskiego, brzezińskiego, skierniewickiego oraz z miasta Skierniewice na bezpłatne szkolenie dotyczące obowiązków księgowych i sprawozdawczych w organizacjach pozarządowych.
Termin: 10 marca 2017, godzina 9:00 – 16:00
Miejsce: Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11, Kutno.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: http://wsparciespoleczne.pl/ogloszenie/szkolenie-10-03-2017-r-wiosenne-o...
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

XVII Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej

Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej zaprasza na XVII Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej - "Pyszna świnka, aż leci ślinka", który odbędzie się 23 lutego 2017 r. w Domu Kultury w Łęczycy.

Strony

Subskrybuj RSS - zaproszenie

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie