zdrowie

Szczepienia przeciw grypie - by zdążyć przed jesiennym sezonem infekcyjnym

Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zalecają, żeby szczepienia przeciw grypie wykonać jak najszybciej aby zdążyć przed jesiennym sezonem infekcyjnym.

Jak co roku w okresie jesienno-zimowym notuje się w naszym kraju wzrost zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne. Spośród wszystkich chorób zakaźnych grypa powoduje największą liczbę zachorowań. Jest ona chorobą towarzyszącą ludzkości od zarania dziejów i należy do tej grupy chorób, których szerzenie się jest ściśle związane z tworzeniem się skupisk ludzkich. Ciągła ewolucja wirusa ma zasadnicze znaczenie dla występowania w ludzkiej populacji corocznych epidemii. Istnieją dowody na to, że profilaktyka poprzez szczepienie ochronne jest swoistym ubezpieczeniem przed nieszczęśliwym wypadkiem jakim jest zachorowanie grypę lub tzw. przeziębienie. Jednocześnie jest to najtańsza i najskuteczniejsza metoda walki z tą chorobą.
Najbardziej charakterystyczną cechą wirusa grypy jest jego zmienność, wyróżniająca go spośród wszystkich znanych tego typu patogenów. Skład szczepionek przeciwko grypie co roku musi być opracowywany zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, ponieważ wirusy grypy ulegają ciągłej mutacji.
Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zalecają, żeby szczepienia przeciw grypie wykonać jak najszybciej aby zdążyć przed jesiennym sezonem infekcyjnym. Szczepienia to ochrona nie tylko przed samą grypą ale przede wszystkim przed jej groźnymi powikłaniami.
Do pierwszych zachorowań dochodzi już we wrześniu, w kolejnych miesiącach zdarzają się one zwykle jeszcze częściej a szczyt przypada na okres od stycznia do marca. Na grypę może zachorować każda zdrowa osoba, najbardziej narażone są dzieci poniżej 5 roku życia oraz osoby z grup podwyższonego ryzyka. Grypa osłabia organizm człowieka i otwiera furtkę do zakażeń bakteryjnych. Objawia się wysoką temperaturą, bólami mięśni i stawów, ogólnym rozbiciem oraz osłabieniem. 
Co trzeci przypadek grypy może przebiegać bezobjawowo ujawniając się dopiero po wywołaniu powikłań (szczególnie groźne jest zapalenie płuc lub mięśnia sercowego). Wszystko zależy od siły i wytrzymałości organizmu.

Rozsądnym i skutecznym zabezpieczeniem przed grypą jest szczepionka, która od kilku już lat chroni również przed szczepem A/H1N1/.
W sezonie 2017/2018 dostępne będą dwa rodzaje szczepionek.
Oba preparaty zawierają antygeny szczepów z grupy A i B.

Uczą się jak dbać o serce

„Program zapobiegania chorobom układu krążenia” - zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia wśród uczniów klas VI i VII Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku zgodnie z założeniami programu polityki zdrowotnej realizowany przez Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

W ramach „Programu zapobiegania chorobom układu krążenia" zorganizowane są działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży (grupowe) zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia, przeprowadzane w ostatnich klasach szkół podstawowych (w związku z reformą oświaty wprowadzoną w 2017 roku, od września 2017 roku w Programie mogą wziąć udział uczniowie szóstych i/lub siódmych klas szkół podstawowych).
Zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia w klasach VI i VII przeprowadziła pielęgniarka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Kutnowskiego Szpitala Samorządowego pani Beata Szczepańska. Należy podkreślić, że edukacja zdrowotna umożliwia podniesienie poziomu wiedzy na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia w populacji rozwojowej, co może skutkować utrwaleniem prozdrowotnych postaw i wykształceniem odpowiednich zachowań zdrowotnych. Dziękujemy za fantastyczny, przystępny przekaz wielu bardzo ciekawych informacji w trosce o zdrowie młodego człowieka, które zaowocują na dalsze życie.
Scenariusz zajęć edukacyjnych, zgodnie z którym realizator przeprowadzał zajęcia, z wykorzystaniem różnych form przekazu/sposobu przeprowadzenia zajęć (np. prezentacje multimedialne), został opracowany w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Scenariusz posiada pozytywną opinię konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii dla województwa łódzkiego – prof. Marzenny Zielińskiej, zarówno pod względem sposobu przekazu wiedzy jak i treści merytorycznych.
Program realizowany jest ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.
tekst i foto: SP w Piątku

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna - zmiany od 1 października

Informujemy, że w związku z wejściem w życie od 1 października systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, czyli sieci szpitali, zmieni się sposób organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Łódzkiem. Pacjentami po godzinach pracy poradni POZ oraz w soboty, niedziele i święta zaopiekuje się 28 szpitali, które zostały zakwalifikowane na I, II i III poziom podstawowego szpitalnego zabezpieczenia. W Łódzkiem łatwiej będzie uzyskać taką pomoc - będzie więcej zespołów pielęgniarsko-lekarskich i więcej punktów nocnej pomocy. 67 zespołów lekarsko-pielęgniarskich (dotąd 63) udzieli pomocy pacjentom w 33 punktach nocnej pomocy (dotąd 29). Punkty nocnej pomocy będą zorganizowane przy szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć w szpitalach, które są w sieci. Pozwoli to skrócenie kolejek w tych miejscach i udzielenie pomocy pacjentom adekwatnej do ich stanu zdrowia. Informacje na temat nocnej pomocy od 1 października znajdują się pod na stronie www. nfz-lodz.pl
http://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/aktualnosci/7777-nocna-i-swiateczna-...

Tags: 

Strony

Subskrybuj RSS - zdrowie

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie