informacja

Nowy wóz strażacki dla OSP Janków

W pierwszej połowie lutego Gmina Piątek zakupiła średni, specjalny samochód pożarniczy marki IVECO 100E18 dla jednostki OSP Janków. Zakup w zdecydowany sposób usprawni podejmowanie przez strażaków ochotników akcji gaśniczych w północnej części Gminy Piątek.

Druhowie z Jankowa od ośmiu lat prowadzili staranie o pozyskanie nowego samochodu dla swojej jednostki. Nowy samochód posiada sześcioosobową kabinę, zbiornik na wodę o pojemności 1800 litrów oraz kompletne wyposażenie do uruchomienia akcji gaśniczej – węże, pompa itp. Pojazd wyposażony jest także w zestaw narzędzi do usuwania powalonych drzew. IVECO, rocznik 1997 o przebiegu zaledwie 29 000 km pochodzi z Francji i jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Zakupiony został w firmie specjalizującej się handlem pojazdami specjalistycznymi za kwotę 90 tys. złotych. Uroczyste przekazanie samochodu druhom z Jankowa miało miejsce w środę 21 lutego, podczas XXXVII sesji Rady Gminy Piątek.

Tags: 

Biuro Powiatowe ARiMR zaprasza na szkolenia na temat składania e - Wniosku

Drodzy Rolnicy,
W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności
1. Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.
2. Obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPIus.
3.Możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę biurze powiatowym ARiMR, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 składa się w terminie od 15 lutego do 14 marca 2018 r. na formularzu udostępnionym na stronie www.arimr.gov.pl (link is external).
Termin ten nie podlega przywróceniu, co oznacza, że Oświadczenie złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
W przypadku, gdy po złożeniu Oświadczenia w gospodarstwie wystąpiły zmiany w zakresie wnioskowania lub działek referencyjnych (ewidencyjnych) lub działek rolnych, należy złożyć zmianę do wniosku w terminie do 31 maja 2018 r.

Uwaga hodowcy trzody chlewnej!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, iż w Dzienniku Urzędowym RP w dn. 13 lutego 201 Sr. pod pozycją 360 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 09 lutego 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawię środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Nakazy i zakazy ujęto w tym rozporządzeniu dotyczą obszarów poza obszarem ochronnym, objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia, a więc m.in. terenów powiatów kutnowskiego i łęczyckiego. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie zaznacza, iż wszyscy posiadacze trzody chlewnej muszą obligatoryjnie dostosować się do wymogów cyt. na. wstępie rozporządzenia, bez względu na ilości świń utrzymywanych w gospodarstwie,
W załączeniu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie przekazuje treść rozporządzenia.
foto: pixabay.com

Strony

Subskrybuj RSS - informacja

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie