informacja

LGD "Polcentrum" pomoże w założeniu działalności gospodarczej

LGD "POLCENTRUM" organizuje dla mieszkańców gmin członkowskich szkolenie w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020, w zakresie realizacji Celu I.: Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LSR do 2022 r./ Podnoszenie kompetencji i promocja lokalnej przedsiębiorczości". Temat szkoleni brzmi: "Zakładanie działalności gospodarczej"
Tematyka szkolenia byłaby następująca:
1. Prawne podstawy funkcjonowania działalności gospodarczej
2. ePUAP - podpis zaufany
3. Formalne i praktyczne aspekty zakładania działalności gospodarczej
• wypełnienie wniosku CEIDG-1
• sposoby złożenia wniosku
• obowiązki wobec ZUS
• dokumenty składane do ZUS-u
• terminy poszczególnych działań
• praktyczne działania przy rejestracji działalności gospodarczej
4. Formy opodatkowania działalności
• karta podatkowa
• podatek ryczałtowy
• zasady ogólne
5. Podatek VAT - płacić czy nie?

Proponowany termin szkolenia to 24 maja 2017 r. godz. 9.00.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie (Dom Kultury), pl. Łukasińskiego 4.
Czas trwania szkolenia: 7 godz.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest internetowa rejestracja uczestnika. Chcesz się zarejestrować kliknij w poniższy link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff20kl5g5zmSarOn_0tu8bWBlJm4Jr...

Podziękowania i medal WOŚP dla sztabu w Piątku

Kochani,
Graliście na medal, nie tylko w tym roku, ale od wielu, wielu lat jesteście z nami, za co dziękujemy z całego serce! Super będzie, jeśli tym medalem podzielicie się Z całą swoją załogą, aby ludzie czuli, że także ich - nawet najmniejszy wysiłek - przyczynił się do tego ogromnego sukcesu. Nie zapomnijcie o nikim, jeśli jeszcze potrzebujecie formularzy z podziękowaniami - koniecznie dajcie znać.
A my już teraz zapraszamy na Najpiękniejszy Festiwal Świata Przystanek Woodstock - na którym jeszcze raz będziemy wszystkim dziękowali za 25. Finał WOŚP.
Przepraszamy, że nie byliście z nami na uroczystości na Zamku Królewskim, ale jak zapewne widzieliście, ilość miejsc była ograniczona a lista sponsorów, firm i osób z nami współpracujących bardzo długa.
Serdeczności!
Jurek Owsiak

Tags: 

Ruszają nabory w Stowarzyszeniu LGD Polcentrum

Informujemy mieszkańców gmin: Głowno, Dmosin, Miasto Głowno, Ozorków, Piątek oraz Stryków, że ruszają nabory w ramach LEADER PROW 2014-2020 - 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór nr 1/2017 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
Nabór nr 2/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej
Nabór nr 3/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór nr 1/2017 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
W związku z błędem w ogłoszeniu o naborze nr 1/2017 zostaje on unieważniony. Wkrótce poinformujemy o nowym terminie naboru.

Nabór nr 2/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny:
Podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.);

Termin składania wniosków: od dnia 30.03.2017 r. do dnia 21.04.2017 r.

Limit dostępnych środków: 240.000,00 zł

Strony

Subskrybuj RSS - informacja

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness