Telefony

Gminne Centrum Usług Wspólnych - 24 722 13 62

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 24 722 13 63, 24 722 10 64

Biblioteka Gminna - 24 722 12 14

Gminny Ośrodek Kultury w Piątku - 501 287 619

Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II - 24 722 10 67

Szkoła Podstawowa im. Marsz. J. Piłsudskiego w Piątku - 24 722 11 95

Szkoła Podstawowa w Czernikowie - 24 722 10 44, 24 722 10 23

Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku - 24 722 15 28

ZSMR im. Bohaterów Walk nad Bzurą - 24 389 41 00

ZGKiM w Piątku - 24 722 12 07, fax 24 722 15 87

Posterunek Policji w Piątku - 24 722 10 07

OSP Piątek - 24 722 10 08

Urząd Pocztowy w Piątku - 24 722 10 40

Parafia Św. Trójcy - 24 722 11 69

Ośrodek Zdrowia "Alamed" - 24 722 15 65

Ośrodek Zdrowia "Sanitas" - 24 722 10 05

BSZŁ w Łęczycy O/Piatek - 24 722 10 19

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness