Turystyka

GMINA PIĄTEK - TURYSTYKA

Gmina Piątek może poszczycić się wieloma walorami o charakterze przyrodniczym, historycznym i antropogenicznym. W połączeniu z infrastrukturą drogową, rozwijającym się zapleczem gastronomicznym i usługowym oraz życzliwością mieszkańców dają one doskonałe warunki do uprawiania turystyki kwalifikowanej i indywidualnej.
Drogi o ulepszonej nawierzchni umożliwiają turystykę rowerową. Na terenie Gminy Piątek znajdziemy następujące szlaki rowerowe:
 • Bitwy nad Bzurą (żółty)
 • Bursztynowy (żółty)
 • Starych drzew (zielony)
 • W centrum Polski (niebieski)
 • oraz szlak konny - odcinek szlaku konnego woj. łódzkiego

Doliny czystych rzek stanowią prawdziwy raj dla miłośników awifauny i flory oraz wędkarzy. Na terenie Gminy Piątek znajdują się także lasy bogate w zwierzynę i grzyby, a rozległe tereny łąk dają możliwości dla jeździectwa i turystyki konnej. Zapraszamy do Gminy Piątek!

Punkt Informacji Turystycznej
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Strażacka 1, tel. (+48 24) 722 12 14

Gastronomia - Piątek:

 • pizzeria i pub „Mefisto” Piątek, Rynek 8,
 • kawiarnia Piątek, ul. Rynek
  Noclegi - Piątek:
 • gospodarstwa agroturystyczne.

Miejsca biwakowania:

 • Piątek - nad Maliną, przy parkingu ul. Łódzka,
 • Balków - przy kompleksie parkowo-dworskim,
 • Łysa Góra,
 • Witów - w rejonie „Silnych Błot”.

Stacje paliw:

 • Piątek, ul. Rynek
 • Piątek, ul. Zgierska (LPG)
 • Piątek, ul. Łowicka

Ośrodki Zdrowia:

 • "Alamed" - Piątek, ul. Stodolniana
 • "Sanitas" - Piątek, ul. Stodolniana

Apteki:

 • "Millenium" - Piątek, Rynek
 • Piątek, ul. Stodolniana

Szlak rowerowy Bitwy nad Bzurą

Szlak rowerowy „Bitwy nad Bzurą” przebiega przez najatrakcyjniejsze turystycznie i bogate w historię, zwłaszcza związaną z wydarzeniami wojny obronnej z 1939 roku, tereny okolic Piątku.

Na szlaku o długości 46 km znajdziesz m.in.:

 • pomniki poświęcone wydarzeniom września 1939 roku,
 • zabytkowe, drewniane kościółki,
 • zespoły dworsko-parkowe,
 • Pomnik Geometrycznego Środka Polski,
 • pozostałości średniowiecznego grodziska na „Łysej Górze” ,
 • uroczysko „Silne Błota” z wydmami, torfowiskami i wrzosowiskami,
 • Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej”.
 • oraz wiele innych atrakcji.

W każdej z miejscowości, przez które wiedzie szlak możesz liczyć na życzliwość, pomoc i gościnność mieszkańców naszej Gminy.
Na trasie ustawionych jest 10 tablic informacyjnych:

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie