Urząd Gminy - dane kontaktowe

Urząd Gminy Piątek

ul. Rynek 16; 99-120 Piątekpowiat łęczycki, województwo łódzkie

Godziny pracy Urzędu Gminy Piątek:
poniedziałek - wtorek w godz. 7:00 - 15:00
środa w godz. 7:00 - 16:00
czwartek  w godz. 7:00 - 15:00
piątek w godz. 7:00 - 14:00

Telefony:
Sekretariat:
(+48 24) 722 11 58
(+48 24) 722 19 19
(+48 24) 722 19 09 - fax.

Urząd Gminy
NIP: 775-12-76-611
REGON: 000547804

Adres skrytki na platformie ePUAP
/d95j5uyf1n/skrytka

Numer rachunku bankowego Urzędu Gminy:
57 9029 1023 0300 0244 2003 0003

Gmina Piątek
NIP: 775-24-06-091
REGON: 611015856

Kontakt za pośrednictwem poczty mailowej

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness