Wójt Gminy

Wójtem Gminy Piątek jest Pan Krzysztof Lisiecki

(ur.13.08.1955r.) żonaty, dwoje dzieci.
Żona Mirosława - nauczyciel w ZSMR w Piątku. Syn Mariusz - absolwent Wydziału Informatyki na Uniwersytecie w Poznaniu, córka Malwina - studentka dziennikarstwa na Uniwersytecie w Poznaniu.

Wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki o specjalności zarządzanie oświatą.

  • Od 1978 do 2002 - nauczyciel w ZSMR w Piątku.
  • W latach 1998-2002 Radny III kadencji - członek Zarządu.
  • Od 2002-2006 wybrany na Wójta Gminy Piątek w pierwszych wyborach bezpośrednich.
  • Od 2006 roku Prezes Gminny OSP.
  • Od 2006 Wójt Gminy Piątek V kadencji.
  • Od 2010 Wójt Gminy Piątek VI kadencji.
  • Od 2014 Wójt Gminy Piątek VII kadencji
     

Wójt Gminy Piątek przyjmuje Obywateli codziennie w godzinach pracy Urzędu, a w sprawach skarg i wniosków - w każdy piątek w godz. 14:00 - 15:00

Telefony:
24 722 10 04 (bezpośredni)
24 722 19 19 (sekretariat) w.12
24 722 19 09 (sekretariat) w.12

Proszę wprowadzić treść

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie