Wirtualny spracer po Gminie Piątek

Zapraszamy na stronę http://www.multimedialnespacery.pl/piatek/spacer.html na wirtualny spacer po gminie Piątek, który powstał przy współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "POLCENTRUM". Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poddziałanie 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Publikacja będzie jeszcze modyfikowana poprzez dodawanie do niej nowych elementów.

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie