Zabytki Piątku i okolic

Na terenie gminy znajdują się liczne pomniki i rezerwaty przyrody oraz krajobrazowe parki podworskie, chronione prawem. Podworskie parki krajobrazowe orzeczone jako zabytkowe - kolor zielony, nieorzeczone jako zabytkowe, lecz ujęte w spisie zabytków - kolor czarny:
Piątek – park miejsko-wiejski, położony nad rzeka Maliną, przy drodze prowadzącej do Łowicza, o pow. 2,1 ha, powstał ok. 1927 r. Park ma formę trójkąta, rosną w nim dęby, lipy, jesiony, topole, klony, jarzębiny, kasztanowce, olchy, akacje, świerki i sosny.

  1. Goślub – park podworski powstały w XIX w
  2. Janowice – park dworski, o powierzchni 8,8 ha, z XIX w. Obecnie z złym stanie.
  3. Piekary – park dworski o powierzchni 12 ha, z XIX w.
  4. Sułkowice – park o powierzchni 2,08 ha, z I połowy XIX w.
  5. Witówpodworski park krajobrazowy o powierzchni 3 ha z I połowy XIX w.
  6. Łęka – park podworski, o powierzchni 3,47 ha. powstały na początku XIX w.
  7. Balków – park podworski o powierzchni 2,68 ha w tym staw – 0,95 ha. Park z początku XX w.
  8. Pęcławice - park podworski o powierzchni 2.6 ha, założony w I połowie XIX w.
  9. Pokrzywnica – park krajobrazowy, pochodzi z XIX w.

W Gminie Piątek znajduje się prężny i znany ośrodek hodowli ryb, głównie karpia. Sześciu hodowców posiada stawy rybne o łącznej powierzchni 120,35 ha. Producenci ryb korzystają z wód rzeczki Moszczenicy, na co posiadają odpowiednie zezwolenie. Nadmienić należy, że w Piątku działa Koło Wędkarskie zrzeszone w Polskim Związku Wędkarskim, mające XIX-wieczne tradycje, oraz Koła Łowieckie „Czapla” i „Bażant”. Koła mają naturalną bazę w tutejszych rzeczkach i bagnistych terenach, rozległych łąkach, bagnach i lasach, które są siedliskiem kuropatw, bażantów, gęsi gęgawych, bekasów, batalionów, a także zajęcy i saren.

W gminie Piątek nie brakuje również artystów i twórców ludowych. Najbardziej znani to:
rzeźbiarz - Andrzej Dębowski, który od prawie pół wieku rzeźbi w drzewie, głównie ptaszki, które następnie maluje wodnymi farbami. Warsztat i technika A. Dębowskiego jest prosta i nieskomplikowana. Używa drewna lipowego, topolowego i wierzbowego. Pracuje kozikiem i dłutem. W 1957 r. po raz pierwszy znalazł się w gronie laureatów konkursu na rzeźbę ludową ogłoszonego przez Muzeum w Łęczycy. Od tego czasu swoje prace prezentuje na licznych wystawach w kraju i zagranicą.
malarka - Agnieszka Sapińska, należąca do zrzeszenia AMUN, tj. artystów malujących ustami i nogami. Prace jej prezentowane były na wystawach krajowych. Teresa Maciejak z Konarzewa, zajmująca się rzemiosłem artystycznym – wikliniarstwem. Pani Teresa kontynuuje tradycje rodzinne. Co roku, w pierwszy weekend lipca, na plantacji państwa Maciejaków organizowany jest ogólnopolski plener wiklinowy. Artystka udziela również lekcji z wikliniarstwa, organizuje wycieczki plenerowe z pokazem wyplotu i obróbki technologicznej.

Z Piątku pochodzą znani kolarze: Mieczysław Nowicki – mistrz świata i dwukrotny medalista olimpijski, były minister sportu oraz Marian Mierzejewski i Zygmunt Czubakowski. Wybitną osobistością jest były mieszkaniec Piątku – Michał Kasiński były wojewoda łódzki.
Honorowi Obywatele Piątku >>>

Spośród licznych związków i stowarzyszeń działających na terenie gminy istotną rolę w zachowaniu i promocji wartości kulturowych Piątku i gminy odgrywa Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic. Powstało w 1999r.jako stowarzyszenie osób działających społecznie na rzecz ochrony i promocji walorów kulturowo-przyrodniczych Piątku i jego okolic. Działalność członków TMPiO obejmuje: studia nad historią Piątku i okolic, wydawanie prac dotyczących terenu Piątku i rejonu Środka Polski, współorganizowanie imprez kulturalnych i turystycznych, opiekę nad zabytkami i eksponatami o wartości historycznej, pozyskiwanie środków na ochronę i promocję walorów okolic Piątku. Szczególnie cenną w ostatnim czasie inicjatywą Towarzystwa Miłośników Piątku i Okolic jest udział w wytyczeniu „Szlaku rowerowego Bitwy nad Bzurą”. W lipcu 2007 r. otwarty został 46-kilometrowy szlak turystyczno-historyczny, prowadzący przez tereny walk z 1939 r., w czasie pierwszej fazy Bitwy nad Bzurą.

Energicznie działające władze gminy mogą się poszczycić wieloma osiągnięciami. W 1963 r. oddano do użytku nowoczesny budynek Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa (szkoła ponadgimnazjalna), a w latach następnych internat dla 60 osób, z czego 20 miejsc stanowią przeznaczone jest dla gości i turystów. W 1984r. wybudowano i oddano do użytku odpowiednio wyposażony budynek dla ośrodka zdrowia. W latach 1977-1990 powstało przy ul. Konarskiego osiedle mieszkaniowe składające się z sześciu bloków. W 1994r. oddano do użytku nowoczesny budynek Urzędu Gminy, zbudowany na miejscu starego ratusza. W 1997r. wybudowano oczyszczalnię ścieków, mającą dobroczynny wpływ na utrzymanie czystości wód, stanowiących bazę hodowli ryb. Cała gmina posiada rozbudowaną sieć telefoniczną, jest w blisko 100% zaopatrzona w wodociąg, w Piątku funkcjonuje kanalizacja. Dnia 1września 2000 r. oddano do użytku budynek Szkoły Podstawowej w Piątku o kubaturze 580 m³ z 17 salami lekcyjnymi. Budynek szkoły i Urzędu Gminy zaprojektował inż. arch. Maciej Zatorski. We wrześniu 2003r. szkoła wzbogaciła się o nowoczesną halę sportową. W 2007r. ukończono rozbudowę strażnicy OSP, w której powołano Gminny Ośrodek Kultury. Kolejne inwestycje przygotowywane są do realizacji.

Do Piątku zapraszamy codziennie, a szczególnie na coroczne imprezy:
- sportowe (wyścig kolarski „Jedziemy śladami Mieczysława Nowickiego”, którego patronem jest słynny piątkowski olimpijczyk), turystyczne (Zlot do Środka Polski, Rajd Szlakiem Bitwy nad Bzurą),
patriotyczne (rocznicowe obchody Bitwy nad Bzurą), religijne (pielgrzymki do sanktuarium MB Łaskawej w Ciechosławicach), kulturalne (Plener z wikliną, Dzień Nowalijki).
Piątek stanowi doskonałą bazą do zwiedzania okolic: Tumu, Łęczycy, Walewic, Łowicza, Nieborowa i Arkadii. Wszystkim chętnym proponuje się, jako najbardziej ciekawe następujące trasy spacerowo-rowerowe po najbliższej okolicy:

- Piątek – grodzisko w Oreniczkach nad rzeką Maliną, Piątek – Piekary Stare nad brzegiem rzeki Moszczennicy, Piątek - Łęka (zabytkowy park), Piątek – Pokrzywnica (ciekawy park podworski)
Piątek – Goślub (stadnina koni i park podworski), Piątek – Stawy Rybne – Grobla – Młyn.

Pliki do pobrania: 

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie